EU vill syna uppgörelsen mellan Nissan och Storbritannien

I förra veckan nåddes vi av uppgifterna att Nissan väljer att satsa på Storbritannien trots Brexit. Nissan hade fått garantier från den brittiska regeringen. Nu vill EU-kommissionen granska om allt har gått rätt till.

Efter det blev klart att Storbritannien lämnar EU började biltillverkarna som är verksamma i landet att knorra. En av dem var Nissan som är Storbritanniens största biltillverkare. De funderade på att flytta sin produktion ut ur Storbritannien, om de inte kompenserades. Men Nissans oro släcktes snabbt efter att de fått garantier från regeringen. Exakt vilka dessa garantier är okänt och det har nu fått Europeiska kommissionen att uppmärksamma ärendet. De vill se om uppgörelsen kan ha brutit mot några EU-regler, exempelvis den om att länder inte ska ge orättvist stöd till enskilda företag. Storbritannien är trots allt fortfarande en del av EU och därför måste reglerna efterlevas.

Enligt EU-kommissionens presstalesperson har de brittiska myndigheterna inte anmält något stöd till Nissan för bedömning enligt unionens regler för statligt stöd. EU-kommissionen har tagit kontakt med berörda brittiska myndigheter.