Få har fått del av bilstöd

Bara en liten del av de 28 miljarder som regeringen avsatte till förmån för svensk fordonsindustri i sviterna av finanskrisen har kommit till användning, uppger Dagens Nyheter.

Under finanskrisen 2008 slutade ordrarna att trilla in bland biltillverkarna världen över. Svenska Volvo PV och Saab var inget undantag, och för att hjälpa dem och resten av branschen presenterade regeringen i december 2008 ett räddningspaket om 28 miljarder kronor. 20 miljarder kronor avsattes som lånegarantier för lån från Europeiska investeringsbanken EIB.

 Volvo PV har använt 3,65 miljarder kronor av garantierna för fem olika projekt och Saab 2 miljarder kronor. Resten av pengarna användes aldrig och nu har garantierna sedan årsskiftet gått tillbaka. Av de fem miljarder kronor som avsattes i undsättningslån har noll kronor betalats ut, trots att flera företag sökt.

 Kritik har förts fram om att kraven på återbetalning var orimliga eftersom lånen skulle betalas tillbaka inom ett halvår. Tre miljarder kronor avsattes till ett statligt riskkapitalbolag som skulle investera i forskning men av de pengarna har bara en halv miljard gått åt till 14 företag.

 Inget av departementen eller Riksrevisionen har gjort någon form av utvärdering av hur pengarna använts, skriver Dagens Nyheter.