FCA skyller falska försäljningssiffror på återförsäljare

FCA har efter nyheten om att de kan ha förfalskat försäljningssiffror publicerat ett långt pressmeddelande där de tonar ner anklagelserna och lovar att reformera sättet de registrerar försäljningar på.

Mattias Skantze

FCA menar att de större försäljningssiffrorna inte har påverkat deras redovisning av totala intäkter. Skulden lägger de på individuella återförsäljare. FCA säger att återförsäljarna har redovisat försäljningar under en månad, för att sedan ta bort försäljningssiffrorna under nästa månad. Därav ska ingenting ekonomiskt ha påverkats.

Anledningen till att återförsäljarna ska ha gjort detta medger FCA kan vara att de var under press att fortsätta förbättra försäljningssiffrorna varje månad som de enligt egen utsaga gjort över en period av 75 månader i rad. Dock när man nu reviderat försäljningssiffrorna står det klart att detta inte stämde, och att man tappade i försäljning under September 2013 och igen under Augusti 2015, vilket skulle betyda att de ökat sin försäljning 10 månader i rad och inte 75.

FCA gör det klart att de inte anser att de gjort någonting fel flera gånger i pressmeddelandet. Om SEC och justitiedepartementet håller med om detta återstår att se.