Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Shutterstock

Fler får körförbud efter undantag om besiktning

Kraftig ökning av körförbud och bromsfel har upptäckts efter det tidigare besiktningsundantaget som blev möjligt på grund av pandemin. Fordonsbesiktningsbranschen, FBB, anser att besiktningen måste bli mer modern.

Nyligen uttalade sig FBB om bristande miljökontroller vid fordonsbesiktningen i Sverige. Framför allt handlade deras kritik då om att den så kallade Nollvisionen är för inriktad på trafikolyckor och att man glömmer bort att tusentals personer dör i förtid på grund av utsläppen från trafiken.

Nu har organisationen tagit fram siffror som visar på nya brister, bland annat har hälften av de tunga lastbilar som besiktigats fått körförbud. Det gäller de lastbilar som utnyttjat möjligheten till uppskjuten besiktning (även kallat omnibusförordningen), som beslutades under 2020 med anledning av coronapandemin. Siffran kan jämföras med 41,7 procent underkännande hos de som inte sköt upp sin besiktning. Fordon som belades med direkt körförbud ökade också med över 50 procent.

– Vi pratar här om fordon som är i så dåligt skick att besiktningsteknikern tvingas belägga bilen med ett omedelbart körförbud. I de fallen måste fordonet omgående repareras eftersom det bedöms vara en direkt fara i trafiken. Omnibusförordningen innebar att antalet sådana fall ökade markant vilket är mycket anmärkningsvärt”, säger Tord Fornander, ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen.

Dessutom var antalet anmärkningar på bromssystem vid besiktningar högre hos de som sköt upp besiktningen, runt 50 procent även där jämfört med 34 procent hos de som höll sig inom ordinarie besiktningsperiod.

FBB menar också att det är bekymmersamt att det saknas särskilda regler för besiktning av elbilar, eftersom elbilsförsäljningen ökar och dessa bilar har andra komponenter än traditionella bilar. Detta är något som diskuterades under förra året och där Transportstyrelsens generaldirektör öppnade för förändringar i regelverket gällande elbilar.

– Självklart måste elbilar kontrolleras på ett rimligt sätt så att batterier, uttag och kablar hålls i ett gott skick. Vi har svårt att förstå varför det tar så extremt lång tid att få dessa regler på plats. Andra länder uppdaterade sina regler för flera år sedan, men Sverige har knappt påbörjat arbetet, säger Tord Fornander.

Reglerna som styr vad som kontrolleras vid en besiktning har inte heller uppdateras sedan 1980-talet. Organisationen anser att det innebär att moderna säkerhetsfunktioner inte kontrolleras.

– Vi skulle vilja kontrollera grundläggande moderna säkerhetsfunktioner så att vi kan säkerställa att dessa fungerar och vi skulle vilja kontrollera elbilar på ett bättre sätt ur ett säkerhetsperspektiv. Det är en hygienfaktor att Sverige som trafiksäkerhetsförebild i världen har besiktningsregler anpassade till den moderna fordonsflottan, säger Tord Fornander.