Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Hadrian/Shutterstock

Fler tror på högre priser på begagnade bilar

Många svenskar tror på fortsatt prisuppgång på begagnade bilar, men inte främst på grund av högre fordonsskatter utan på grund av den pandemi som håller världen i sitt grepp.

Priserna på begagnade bilar har stigit över 15 procent det senaste året och med 30 procent de två senaste åren. Och svenska folket förväntar sig fortsatt prisuppgång. Enligt en undersökning som bilauktionsföretaget Kvdbil har låtit Sifo göra är det dubbelt så många svenskar som tror att priserna kommer att fortsätta stiga jämfört med andelen som tror på sjunkande bilpriser. 26 procent tror att priserna kommer att öka och tolv procent tror att de kommer att sjunka.

– Förväntningarna återspeglar marknadsläget. Utbudet av begagnade bilar matchar inte alls efterfrågan som är på en historiskt hög nivå. Konkurrensen gör att priserna drivs allt högre, säger Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil.

Nya bonus-malus: Mindre stöd till laddhybrider – mer malus

Det flesta av intervjupersonerna tror att coronapandemin gör att priserna stiger. Hela sju av tio personer tror att pandemin ökar intresset för att äga bil. Hela 39 procent menar att skattehöjningar på nya bilar kommer att driva begagnatpriserna uppåt. Kvdbil ser detta som ett trendbrott, och pekar på det faktum att undersökningspopulationen i tidigare undersökningar har sett höga nybilsskatter som främsta skälet till stigande priser.

Värt att lägga märke till är att undersökningen var gjord i september, innan regeringen hade presenterat nya maluskatten och sin vilja att kraftigt höja förmånsskatterna på tjänstebilar. Dessa ingrepp i marknaden kommer att påverka nybilsmarknaden kraftigt och därmed även utbudet av begagnade bilar. Våren 2021 kan vi förvänta oss en hög nybilsförsäljning, innan nya bonus/malus-skatter slår till i april. Det kommer att öka utbudet på begagnatmarknaden och pressa priserna nedåt.

Regeringens örfil till bilköparna: 50 procent mer i skatt

Om det blir en kraftig inbromsning av nybilsförsäljningen i juli 2021 när de nya förmånsvärdesskatterna träder i kraft kommer det att hämma utbudet på av begagnade bilar. Det ökar konkurrensen om de nästan nya, begagnade bilarna och höjer prisnivån. För en högre prisnivå talar också den stora befolkningsökning som Sverige har haft på grund av immigrationen det senaste decenniet. De nya medborgarna vill förflytta sig och en begagnad bil är sannolikt valet för de flesta. Den utvecklingen har vi sannolikt bara sett början på.

Coronapandemin i sig påverkar inte bilköpen mer än de dagar patienten har feber och inte besöker några bilhallar. Däremot påverkar samhällets åtgärder hela ekonomin, och alla marknader. Sannolikt betyder det en lägre konsumtionsnivå överlag och lägre omsättning på begagnatmarknaden.

LÄS OCKSÅ: Regeringen vill chockhöja skatten på tjänstebilar

Särskilt intressant blir utvecklingen av miljöbilsmarknaden. Regeringen har aviserat hårda tag för att stävja exporten av begagnade, laddbara bilar och vill att premien betalas tillbaka om exporten sker innan fem år har gått efter nybilsregistreringen. Det kan få norska begagnatköpare att falla bort och skulle i så fall verka prisdämpande på begagnade laddbara bilar.

Hur allt blir i verkligheten? Det vet vi först nästa år. Men vi kan i alla fall konstatera att folks tro om marknadsutvecklingen inte lär påverka prisbilden. Få köpare av en begagnad bil låter betalningsvilligheten påverkas av om han eller hon tror att priset på en begagnad bil kommer att öka eller minska i framtiden.