Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Patrik Lindgren

Försäljningen av begagnade elbilar ökar kraftigt

Även laddhybriderna går starkt framåt på andrahandsmarknaden, men sett till antal rör det sig om få bilar i jämförelse med bensin- och dieseldrivna bilmodeller.

Nybilsförsäljningen i Sverige följer numera ett annat mönster än för bara några år sedan och nu börjar även begagnatbilsförsäljningen förändras så smått. Statistik över försäljningen av ej nya bilar i vårt land visar att bensin- och dieselbilarna tappar mark, om än inte alls i lika hög utsträckning som i nybilsförsäljningen, samtidigt som de laddbara alternativen – elbilar och laddhybrider – gör framsteg.

Procentuellt sett är förändringarna kraftiga. Under årets tredje kvartal bytte 3 640 begagnade elbilar ägare, en ökning med över 153 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol. Laddhybriderna ökade också kraftigt, 8 230 bilar är nästan 99 procent fler än under fjolårets tredje kvartal.

TEST: Begagnad BMW i3, Nissan Leaf och Renault Zoe 

Bensin- och dieselbilarna tappade under årets tredje kvartal i jämförelse med samma period 2020. De begagnade bensinbilarna som bytte ägare under den tre månader långa perioden var 9,7 procent färre än förra året och för dieselbilarna var antalet 5,7 procent färre.

Dock står sig bensin- och dieselbilarna i särklass starkast på andrahandsmarknaden. Drygt 57 procent av begagnatmarknaden står bensinbilarna för, endast ett litet tapp jämfört med i fjol, och dieselbilarna har en andel som uppgår till nästan 33 procent, oförändrat sedan förra årets motsvarande period.
Begagnade laddhybrider har fördubblat sin marknadsandel under det senaste året och uppnådde under tredje kvartalet i år en andel om 2,2 procent. Elbilarna mer än fördubblade sin andel under samma period och landade på 1,0 procent under tredje kvartalet.

TEST: Begagnad Tesla Model 3 

– Det är all time high för laddbara bilar, både i antalet sålda fordon och i försäljningstillväxt. Intresset är enormt och den snabba ökningen av nyregistreringar bäddar för nya rekord i närtid, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil och den som har tagit fram statistiken över bilförsäljningen på svenska andrahandsmarknaden.

https://datawrapper.dwcdn.net/JsrPk/1/

Marknadsandelarna på begagnatmarknaden skiljer sig kraftigt från nybilsmarknaden. Under tredje kvartalet stod elbilarna för 24,9 procent av nybilsmarknaden vilket alltså kan jämföras med ovan nämnda andel på 1,0 procent på begagnatmarknaden.
Laddhybridernas 2,2 procent på begagnatmarknaden är också väldigt liten i jämförelse med hur det såg ut på nybilsmarknaden – 22,1 procent.

https://datawrapper.dwcdn.net/q6N1L/1/

Stora differenser är det också för bensin- och dieselbilarna som alltså hade 57,4 respektive 32,8 procent av begagnatbilsmarknaden i Sverige under tredje kvartalet medan andelarna på nybilsmarknaden under samma period uppgick till 30,5 procent respektive 13,1 procent.

TEST: Begagnad Tesla Model S 

Totalt såldes 367 347 begagnade bilar – fördelat på bilhandeln, privatmarknaden och företag – i Sverige under årets tredje kvartal. Det är 22 925 färre begagnade bilar (-5,9 procent) än under samma period i fjol som var rekordstark.
Exakt vilka slutsatser som kan dras av respektive kvartalssiffror återstår att se i och med att begagnatförsäljningen påverkades positivt under pandemin i fjol. Privatpersoners efterfrågan på begagnande bilar ökade, bland annat eftersom kollektivtrafik skulle undvikas.

TEST: Begagnad Tesla Model X 

https://datawrapper.dwcdn.net/IFlaR/1/

TEST: Begagnad Hyundai Ioniq Electric