Förtroendet för Saab i botten – Volvo i topp

I förra årets förtroendebarometer rasade Saab medan Volvo backade en aning. I år kan vi se att Saab backar än mer och att förtroendet för Volvo ökar igen.

Medieakademins årliga förtroendebarometer har nu presenterats. I den kan vi se att svenskarnas förtroende för Saab är rekordlågt, lägre än förra året då Saab rasade från att ha haft ett ganska högt förtroende.

 I årets förtroendebarometer, där Medieakademin har ställt frågor till omkring tusen svenskar, säger sig endast 10 procent har förtroende för Saab som de senaste åren haft det väldigt turbulent och som för bara knappt två månader sedan försattes i konkurs. Förra året hade något fler, 11 procent, förtroende för Saab. 2010 hade hela 37 procent av svenskarna förtroende för Trollhättans stolthet.

 Med årets siffror hamnar Saab längst ned i förtroendelistan över företag i Sverige. Inte ens SJ, som väldigt ofta får skäll, har så lågt förtroende hos svenskarna.

 I andra änden av listan hittar vi Volvo. 60 procent av de som svarade på enkäten har förtroende för Volvo. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med förra året, men ändå sämre än 2010 och mitten av förra decenniet (2003-2007).

 Volvo och Ikea, som toppar förtroendebarometer över svenska företag, står i en klass för sig själva vilket vi kan se i listan nedan.

Svenskars förtroende för företag 2012

FöretagFörtroende (%)
Ikea64
Volvo60
Ericsson45
H&M35
SAS31
TeliaSonera28
AstraZeneca23
Coca Cola19
Skandia16
Vattenfall15
SJ14
Saab10