Foto: Mattias Rabe

Förundersökningen mot Volkswagen i Sverige läggs ned

Den förundersökning om misstänkt fusk av Volkswagen som svenska åklagarmyndigheten inledde i januari förra året läggs nu ned.

Den så kallade dieselgate-skandalen, där Volkswagen hade manipulerat mjukvaran i omkring elva miljoner bilar för att sänka utsläppen till lagliga nivåer vid test i laboratorium, ledde även till att åklagarmyndigheten i Sverige påbörjade en förundersökning för att försöka påvisa eventuellt brott mot landets lagar. Men då inga misstankar som berör Volkswagen i Sverige har kunnat konstateras läggs nu ärendet ned.

– Det har inte framkommit misstankar mot personer med sådan anknytning till Sverige att lagföring av det skälet borde aktualiseras här. Det har inte heller framkommit några omständigheter som aktualiserar straffrättsliga ingripanden mot det i VW-koncernen ingående svenska dotterbolaget som importerat och distribuerat fordonen i Sverige, säger chefsåklagare Alf Johansson.

Det svenska beslutet påverkar inte andra länders utredningen, exempelvis den som pågår i Tyskland.