Saabkris

Guy Lofalk vill avbryta Saabs rekonstruktion

Saabs rekonstruktör Guy Lofalk har ansökt om att få avbryta rekonstruktionen av Saab, enligt ett pressmeddelande från ägaren Swedish Automobile.

Saab gick tidigare under dagen ut med ett pressmeddelande där man kunde berätta att man löst delar av bryggfinansieringen som behövs för att hålla företaget flytande. Bara någon timme efteråt har Saab nu skickat ut ny information där det framgår att företagsrekonstruktören Guy Lofalk kommer ansöka till Vänersborgs tingsrätt om att avbryta företagsrekonstruktionen.

Skulle tingsrätten godkänna att rekonstruktionen av Saab Automobile skulle avbrytas blir det fritt fram för de bolag som Saab är skyldiga upp emot 1,4 miljarder kronor att begära Saab i konkurs. Även de tidigare konkursansökningarna tas då upp på nytt.

Enligt pressmeddelandet ska Saab i sin tur ansöka till tingsrätten att Guy Lofalk ska bytas ut. Detta beror enligt uppgifter till TT att Lofalk agerat på egen hand och åkt till Kina för ett möte med den kinesiska myndigheten NDRC där Youngman och Pang Da också deltog. På mötet ska frågan om de kinesiska bolagen ska kunna ta över hela Saab och inte bara delar av företaget som hittills varit på tapeten. Upplägget skulle i sådant fall vara att den svenska regeringen löser ut de panter man har i Saab som lånegaranti och då säljer dem till Youngman och Pang Da som då alltså tar över hela Saab Automobile.

Detta är enligt TT:s källa anledningen till att North Street Capital kontaktades för att lösa finansieringen under företagsrekonstruktionen som nu alltså riskerar att avbrytas, uppger Dagens Industri.

Enligt flera källor till Sveriges Radio ska Guy Lofalk ha agerat på direkt uppdrag av finansdepartementet. Syftet ska ha varit att få bort Saabs vd Victor Muller och eventuellt Vladimir Antonov från företaget. Under resan till Kina ska Lofalk ha övertygat Youngman och Pang Da att ta tillbaka de utlovade investeringar man planerat göra i Saab. Enligt Sveriges Radios källor ska Lofalk ha sagt till kineserna att Europeiska Investeringsbanken EIB kommer försöka avsluta sitt lån på 2,2 miljarder kronor vilket får som effekt att staten i egenskap av borgenär för lånet kan begära ut de panter som man har i Saab. Det skulle i så fall betyda att staten blir ägare till Saab Automobiles dotterbolag Saab Parts och Saab Tools.

Uppgifterna tillbakavisas av Anders Borgs pressekreterare som hänvisar till Näringsdepartementet, uppger Sveriges Radio.