Foto: Pexels

Historiskt stor förlust för Volkswagen – 38 miljarder kronor

En vinst på motsvarande 117 miljarder kronor för räkenskapsåret 2014 förvandlades 2015 till en förlust på motsvarade 38 miljarder kronor. Så stor förlust har Volkswagen AG aldrig tidigare gjort. Ändå sägs företaget vara vid god vigör.

Den ekonomiska redovisningen för räkenskapsår 2015 var tänkt att presenteras i februari, men då skandalen med dieselgate upptar stor tid och kraft hos Volkswagen var det först i dag som siffrorna presenterades. Och det är ingen munter läsning sett till vad som summeras på sista raden. Siffrorna är något, för Volkswagen, så ovanligt som röda. Historiskt röda till och med.

Det så kallade rörelseresultatet, differensen mellan rörelsens intäkter och utgifter, uppgick under 2015 till motsvarande minus 37,7 miljarder. Det kan jämföras med plus 116,7 miljarder kronor året dessförinnan.

Förra årets resultat inkluderar motsvarande 155,3 miljarder kronor i engångskostnader som till största del (148,9 miljarder kronor) berör avgasfuskskandalen som uppdagades i höstas. Skulle dessa engångskostnader inte ha uppstått (läs; hade Volkswagen inte fuskat) hade Volkswagen AG:s rörelseresultat visat vinst i stället för förlust. Vinsten hade i så fall varit större än vad som redovisades 2014, nämligen 117,6 miljarder kronor (0,9 miljarder mer än 2014).

Koncernens intäkter av försäljning under 2015 uppgick till ofantliga 1 960 miljarder kronor, alltså nästan två biljoner kronor. Det är en ökning med 5,4 procent jämfört med föregående år.

Trots minussiffrorna på sista raden anser Volkswagen-chefen Matthias Müller att företaget är vid god hälsa.

Senast Volkswagen gick med förlust var 1993 då företaget också befann sig i kris. Då uppgick förlusten till 1,94 miljarder D-mark, motsvarande ungefär nio miljarder kronor. Volkswagen upplevde även förlustår under 1970- och 1980-talen, dock med mindre röda siffror än 1993 och 2015.