Hyundai och Kia får böta för falsk förbrukning

Att ofta fabrikssiffrorna för bränsleförbrukning är betydligt lägre än den verkliga förbrukningen är knappast någon nyhet. Nu har Hyundai och Kia i USA dömts att betala skadestånd för att man uppgivit för låg bränsleförbrukning på flera av sina modeller.

Att nya bilar får allt lägre bränsleförbrukning är ett faktum, men det är alltför ofta så att de förbrukningssiffror som anges av tillverkaren inte stämmer överens med hur mycket bilen drar i verkligheten. Detta har om inte annat visat sig i hur stora skillnader det är mellan den uppgivna förbrukningen enligt EU-norm och Teknikens Världs egen Sverigecykel.

Dessa skillnader har ofta tillskrivits att många bilars motorstyrning är specialanpassad för att dra lite bränsle i de farter som de standardiserade cyklerna använder. Men sifforna kan också vara gripna ur luften, eller i alla fall rent felaktiga. Detta gäller nu koreanska bilkoncernen Hyundai och Kia, i USA.

Man har nämligen kommit på kant med statliga myndigheten EPA, Enviroment Protection Agency, motsvarande svenska Naturvårdsverket. EPA har hävdar att Hyundai och Kia har presenterat förbrukningssiffror som generellt är alltför låga – vilket nu Hyundai och Kia har gått med på att man har gjort.

De låga uppgivna förbrukningarna har också använts i reklamsammanhang, där Hyundai skrutit med att man har haft fyra modeller under 0,59 liter/mil (eller över 40 miles/gallon, i anglosaxiska enheter). Detta visar nu sig inte stämma, sedan modellerna Accent (i30 hos oss), Elantra (i40 hos oss) och Veloster har fått bränsleförbrukningssiffrorna uppjusterade. 

Totalt 35 procent av alla bilar som företagen sålt av modellår 2011 till 2013 (fram till oktober i år) drabbas av höjda siffror. Detta motsvarar 820 000 bilar som får siffrorna höjda med i storleksordningen 0,01-0,02 liter/mil. 80 000 bilar får sifforna justerade ännu mer. Hyundai kommer nu att kompensera ägarna baserat på hur lång sträcka som bilen har körts, till en summa 15 procent högre än den merkostnad ägarna har haft till följd av den förhöjda förbrukningen.

Hyundai hävdar att de felaktiga siffrorna berott på felaktiga inställningar i företagets laboratorium, och att man nu har ökat kontrollerna och justerat så att siffrorna ska vara korrekta i framtiden. Huruvida Hyundai och Kia angett felaktiga siffror för den europeiska marknaden (som har en annan standardiserad referenscykel) har inte framkommit än.