Kia fällda i domstol: auktoriserad Kia-verkstad inget tvång för garantin

I dag offentliggjorde Marknadsdomstolen sitt beslut i ärendet mellan SBF och Kia Motors. Domstolen gav SBF rätt vilket ger Kia-bilägarna fritt fram att serva sin bil på andra verkstäder än Kias med bibehållen garantitid.

Kia var tidigt ute med långtidsgaranti på sina bilar. Redan hösten 2007 introducerade de sitt generösa garantiprogram. Men de har sedan dess haft en hållhake. Man måste serva sin bil hos en auktoriserad Kia-verkstad för att garantin om sju år ska gälla.

 1 juni 2010 trädde en ny lag i kraft efter att EU-kommissionen beslutat att biltillverkarna inte får gynna märkesverkstäderna med dylika krav. Den nya lagen har dock inte uppnått önskad effekt.

 Kia Motors Sweden AB har till dags datum krävt att ägare till deras bilar måste servas på auktoriserade Kia-verkstäder för att de sjuåriga garantin ska gälla. Om så inte gjorts har garantin upphört efter tre år. Man har menat att det varit upp till bilägarna själva att välja.

 Detta har fått Sveriges Bildelsgrossisters Förening (SBF) att se rött som tidigare i år anmälde Kias garantikrav till Konkurrensverket, som dock inte såg skäl till att gå vidare i ärendet. SBF stämde därför Kia Motors Sweden inför Marknadsdomstolen som i dag kungör sitt beslut – ett beslut som går på SBF:s linje.

 Från och med i dag, 4 december 2012, är det fritt fram för Kia-ägare att serva sina bilar på valfri annan verkstad är verkstäder auktoriserade av Kia, med bibehållen garantitid om sju år. Förutsättningen är dock att servicen utförs på fackmannamässigt sätt. Kia Motors Sweden AB väljer alltså att följa Marknadsdomstolens beslut.

 Kia Motors Sweden AB ålades med vite om fem miljoner kronor om de inte skulle upphöra med sina krav och villkor för nybilsgarantin. Kia Motors Sweden ska ersätta SBF för dess rättegångskostnader på knappt 6,3 miljoner kronor.

Kia Motors Sweden AB om domslutet

Från och med dags dato kan ägare till Kia-bilar serva sina bilar på icke auktoriserad verkstad med bibehållen 7-årig garanti, under förutsättning att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Garantin gäller under förutsättning att Kias serviceprogram samt service- och reparations-anvisningar följts under hela garantitiden. De reservdelar och tillbehör som används vid service och reparationer måste hålla minst samma kvalitet som Kias originaldelar. Vid service på en annan verkstad än en auktoriserad Kia-verkstad måste verkstaden kunna visa att servicen har utförts enligt ett korrekt serviceprotokoll. Alla reservdelar, tillbehör och vätskor som används vid servicen ska anges i serviceprotokollet. Serviceprotokollet ska finnas tillgängligt för granskning under hela garantitiden. Verkstaden ska även kunna dokumentera att man har genomfört alla de mjukvaru-uppdateringar som fanns tillgängliga för den aktuella modellen vid servicetillfället.

– Vi respekterar naturligtvis domen men vi hoppas samtidigt att ägare till Kia-bilar fortsätter att serva sina bilar hos Kias auktoriserade verkstäder säger Peter Himmer, vd Kia Motors Sweden AB.

– Det framkom i domstolen att korrekta serviceprotokoll, originalreservdelar, märkesspecifik utbildning, kunskap om uppdateringar och uppdatering av bilens mjukvara ofta inte finns eller brukas hos icke-märkesspecifika verkstäder.

– Den samlade kunskapen, den korrekta tekniken/utrustningen och originaldelarna finns hos de auktoriserade Kia-verkstäderna, avslutar Peter Himmer.

Kia kommer att uppdatera allt marknadsföringsmaterial och information rörande villkoren för den sjuåriga garantin.