Foto: BMW

Konsumentverket anser BMW iX3-reklam vara vilseledande

BMW Sverige marknadsför elbilen iX3 i bland annat tv, men får nu en tillrättavisning av Konsumentverket som anser att reklamfilmen är vilseledande.

Det är ett par påståenden i reklamfilmen av BMW iX3 som ogillas av Konsumentverket, nämligen ”BMW-batterier är smartare för miljön” och ”Världens mest hållbara biltillverkare”.

”Konsumentverkets bedömning är att påståendena utgör vaga och ospecifika miljöpåståenden”, skriver Konsumentverket i sin tillsynshandling och som därmed bedömer påståendena vara vilseledande och otillbörliga.

https://datawrapper.dwcdn.net/Bi9aZ/1/

Myndigheten eftersträvar frivilliga rättelser av BMW som ges möjlighet att yttra sig i ärendet samt redogöra för eventuella åtgärder senast den 22 april 2021. Därefter tar Konsumentverket ställning till om ytterligare åtgärder behöver vidtas.