Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Lägre vinst för Volvo Cars trots rekordförsäljning

Personbilstillverkaren Volvo redovisar det finansiella resultatet för första halvåret 2019. Det visar på ökad försäljning och högre omsättning, men vinsten sjönk under perioden.

I början av året redovisade Volvo Cars ett fjolår som innehöll många rekord. Man sålde fler bilar än någonsin och omsättningen ökade kraftigt till rekordnivåer. Vinsten ökade även den, om än i lägre utsträckning.

När Volvo Cars nu redovisar resultatet för de sex första månaderna under 2019 står det klart att försäljningen har ökat än mer och att nettoomsättningen har nått nya höjder. 340 286 bilar sålde man under första halvåret, 7,3 procent fler än under motsvarande period 2018 då 317 639 bilar såldes. Det resulterade i en nettoomsättning på 130,1 miljarder kronor, 5,2 procent mer än fjolårets första halvas 122, 9 miljarder kronor.

Rörelseresultatet, det vill säga vinsten innan avdrag för räntor och skatter, sjönk dock. Under årets första halva uppgick denna vinst till 5,5 miljarder kronor vilket är drygt 2,3 miljarder mindre än under första halvan av 2018. Tappet uppgår alltså till 29,6 procent.

Rörelsemarginalen fortsätter att sjunka för Volvo Cars. Under årets första sexa månader uppgick detta nyckeltal till 4,2 procent vilket kan jämföras med 6,4 procent under samma period förra året. Rörelsemarginalen för årets andra kvartal uppgick till 3,9 procent, för första kvartalet 4,6 procent. För helåret 2018 var siffran 5,6 procent, för 2017 6,7 procent.

I samband med den finansiella halvårsrapporten meddelar Volvo Cars att man avser sänka de fasta kostnaderna med två miljarder kronor via olika åtgärder. Resultat räknar man se under andra halvan av 2019 och under första halvan av 2020.

Vid halvårsskiftet hade över 750 personer, merparten konsulter, fått lämna sina arbetsuppgifter på företaget. Fler lär behöva lämna när Volvo nu avser sänka kostnaderna än mer.

– Under en tid då bilförsäljningen stagnerat på de flesta marknader, har vi under det första halvåret sett en fortsatt stark tillväxt. Vi fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga regioner där vi är verksamma, men en ökad prispress och handelstullar har minskat vår rörelsevinst. Åtgärder som vi vidtagit på kostnadssidan tidigare i år, kommer att ha få effekt under andra halvan av året, säger vd Håkan Samuelsson.

Foto: Volvo Cars

Man lyfter fram att marknadsandelar har tagits på samtliga tre största marknaderna, det vill säga Europa, Kina och USA. Av dessa sticker Kina ut mest med en ökning om 15,7 procent. Även i övriga världen ökade Volvo Cars sin försäljning.

I Europa lyfts Storbritannien och Tyskland fram då dessa båda marknader ökade med 30 respektive 32 procent under årets första halva.

Försäljningen i Sverige sticker ut i listan över de tio länder där Volvo är starkast, Sverige är nämligen enda land som under årets första sex månader uppvisar en lägre siffra i år än i fjol. 43 102 sålda bilar förvandlades till 31 742, det vill säga ett tapp om 26,4 procent.

Foto: Volvo Cars

Bäst säljande Volvo-modell under årets första sex månader var inte helt otippat XC60 med 97 208 enheter, en ökning med 7,1 procent jämfört med i fjol. Flertalet modeller har tappat kraftigt, men det uppvägs med råge av framfarten från nya V60 och XC40.