Litium är en viktig beståndsdel i elbilsbatterier.
Litium är en viktig beståndsdel i elbilsbatterier. Foto: AUDI AG

Litium kan klassas som hälsofara

Litium är en viktig ingrediens i modern batteriteknik, inte minst i elbilar. Men snart kan metallen komma att klassas som hälsofarlig inom EU. Enligt litiumindustrin kan förslaget hota klimatomställningen. 

Litium är, föga förvånande, nödvändigt för att ge litiumjonbatterier deras goda egenskaper. Men efter att forskning visat att litium skulle kunna hämma fosterutvecklingen och i sällsynta fall kunna orsaka missbildningar har EU:s kemikaliemyndighet föreslagit att klassa metallen som farlig för människans fortplantning. Det rapporterar SVT

– Litium går över från mammans blod till fostret och många studier tyder på att höga halter kan påverka fostrets utveckling. EU:s kemikaliemyndighet beaktar framför allt påverkan på fostrets hjärta, säger Marie Vahter, professor i miljömedicin vid Karolinska institutet, till SVT. 

Det har fått branschorganisationer inom den europeiska litiumindustrin att gå ut med ett öppet brev till EU-kommissionen för att stoppa klassningen av litium som hälsofarligt. 

– Den skulle få allvarliga konsekvenser för Europas förmåga att producera och upparbeta det litium som behövs för att nå våra tillverkningsmål för elbilar och batterier, säger Chris Heron, kommunikationschef på branschorganisationen Eurometaux.

Till SVT säger dock Marie Vahter att hon är mer oroad över vad som kan hända om litium inte regleras hårdare. 

– Det är jätteviktigt att det används på rätt sätt, så att det inte kommer ut i miljön så som vi har upplevt med utsläppen av bly eller nu senast PFAS.

EU-kommissionen väntas fatta beslut kring årsskiftet efter att ha förhandlat klart frågan med medlemsländerna.