Foto: Andreas Libell

Lofalk anmäler Saab

Saab Automobile har blivit anmält av rekontruktören Guy Lofalk för brott mot reglerna i lagen om företagsrekonstruktion, uppger Dagens Industri.

I Guy Lofalks anmälan menar rekonstruktören att Saab brutit mot reglerna genom att ha dragit på sig en skuld på 3,3 miljoner euro, motsvarande 30 miljoner kronor. Skulden ska enligt anmälan ha kommit till Lofalks vetskap dagen efter att han ansökt om att avbryta rekonstruktionen den sjunde december.

 – Senast den 6 december bekräftades till mig och borgenärskommitén att bolaget hade täckning för de förpliktelser man ådragit sig. Denna skuld har uppkommit utan min vetskap eller mitt samtycke, menar Lofalk enligt di.se.

 Enligt Lofalk strider Saabs agerande mot både mot reglerna i lagen om företagsrekonstruktion och hans egna instruktioner till företaget. Enligt lagen får gäldenären, i detta fall Saab, dra på sig nya skulder eller förpliktelser.

 Saab har till och med klockan 13 den 15 december på sig att komma med synpunkter på anmälan.