Nevs får skriva ner sina skulder

I dag blev det bekräftat. Nevs får skriva ner sina skulder och de kommer att gå ur rekonstruktion i april.

Vänersborgs tingsrätt fastställde i dag att det tidigare ackordförslaget som Nevs lagt fram ska beviljas. Totalt röstade 98,2 procent av de röstberättigade borgenärerna för förslaget som innebär att skulder på upp till 500 000 kronor betalas fullt ut. Skulder överstigande 500 000 reduceras med 50 procent.

Av totalt 573 borgenärer kommer alltså 469 att få sina skulder fullt betalda.

Utbetalningarna kommer att finansieras av Nevs nuvarande huvudägare och göras i två steg med start inom sextio dagar. Huvudägaren kommer även att stå för Nevs driftkostnader de närmsta månaderna.

– Ackordet var nödvändigt för Nevs för att gå ur rekonstruktionen i syfte att kunna sluta kommersiellt förmånliga avtal med de fordonstillverkare och finansiella partner vi sedan länge fört diskussioner med. Jag uppskattar stödet från våra leverantörer, som vi vill fortsätta bygga långvariga relationer med, säger Mattias Bergman, vd Nevs.

Nevs meddelar även att de planerar att ansöka om att gå ur rekonstruktion när beslutet om ackord träder i kraft i mitten av april.

Beviljandet av ackordförslaget innebär en stor vinst för Nevs som troligtvis hade stått inför en konkurs om de fått avslag. Skuldnedskrivningen innebär en besparing på omkring 300 miljoner kronor. Om de nu klarar av att gå ur rekonstruktionen kommer det enligt Nevs att underlätta de förhandlingar som pågår för att rädda bolaget.