Nevs vill slippa sina skulder

Krisdrabbade Nevs begär att få slippa betala hälften av sina skulder, en förutsättning för att få en ny huvudägare.

Nevs har som bekant befunnit sig i rekonstruktion sedan augusti förra året och produktionen i Trollhättanfabriken har stått still sedan i maj.

Leverantörsskulderna uppgår i nuläget till cirka en halv miljard kronor och förhandlingarna med en eventuell ny huvudägare, indiska Mahindra, har dragit ut på tiden.

När Nevs ingick i rekonstruktion uppgav de att de inte skulle begära ackord, alltså att skulderna till underleverantörer skrivs ned. Trots det lämnar Nevs nu ett sådant besked.

Nevs vill att de stora fordringsägarna, de som har över en halv miljon kronor att fordra, avskriver hälften av fordringarna, övriga ska få alla sina pengar tillbaka. De sistnämnda, med fordringar under en halv miljon, utgör 80 procent av alla fordringsägare men står endast för 20 procent av de totala fordringarna på Nevs. Om ackorduppgörelsen accepteras innebär det att av totalt 573 fordringsägare får alltså 469 hela sin fordran betald.

– Det är ganska självklart att alla vill få fullt betalt. Samtidigt är nu valet att flertalet får fullt betalt och att 100 företag kommer att få del av skulden nedskriven med 50 procent att det är ett bättre alternativ än en tråkig konkurs.

– Vi kommer nu också ansöka om en förlängning av rekonstruktionen. Vi kommer ansöka som vanligt, det är en tremånadersperiod, och det är för att kunna slutföra ackordet. Men så snart ackordet är slutfört kommer vi ansöka om att rekonstruktionen ska upphöra, säger Nevs vd Mattias Bergman.