Foto: Nevs

Nevs/Saab får nya ägare – troligtvis indiska

I måndags lämnade National Electric Vehicle Sweden AB in en ansökan till tingsrätten om förlängd rekonstruktion. Som skäl anger de ny huvudägare, som enligt uppgift sannolikt utgörs av indiska Mahindra.

Nevs befinner sig på obestånd sedan en av delägarna, kinesiska Qingbo Investment Co Ltd, inte fullföljt sina betalningsuppdrag på sammanlagt drygt 1,1 miljarder kronor. Produktionen i Trollhättan står därför stilla sedan i maj och personal har fått lämna sina arbeten. 29 augusti ansökte Nevs om rekonstruktion för att få arbetsro vid letandet av nya finansiärer. Dessa finansiärer har under en längre tid pekats ut som indiska Mahindra och kinesiska Dongfeng.

I helgen löpte Nevs rekonstruktionsperiod ut (löper med tre månader i taget) och i går, måndag, lämnade Nevs in en ny rekonstruktionsansökan med önskan om förlängd tid med tre månader till Vänersborgs tingsrätt. För att tingsrätten ska bevilja ansökan krävs ett bra skäl, något som kan ändra förutsättningarna och framtidsutsikterna. Just ett sådant skäl finns.

Så sent som i söndags undertecknades en avsiktsförklaring mellan Nevs och en asiatisk OEM-aktör. Med största sannolikhet rör det sig om en fordonstillverkare och mycket pekar på att det är indiska Mahindra som är ny huvudägare i Nevs.

Men ingenting är hugget i sten ännu. Inga slutgiltiga avtal är påskrivna och OEM-aktörens styrelse måste godkänna affären. Kvarvarande del av processen har Nevs förhoppningar ska stå färdig innan årets slut, det vill säga om mindre än en månad.

Ett krav från den nya huvudägaren sägs vara att namnet Saab måste kunna användas i framtiden. Där har Nevs ett digert arbete framför sig sedan försvarskoncernen Saab drog in Nevs rättigheter att använda namnet på bilarna. Försvarskoncernen ansåg helt enkelt att namnet Saab via bildivisionen dragits i smutsen allt för mycket och att det kunde skada deras anseende.

I avsiktsförklaringen står att läsa att den nya huvudägaren lämnar ett så kallat brygglån om drygt 45 miljoner kronor per månad under rekonstruktionstiden. Pengarna är för att täcka kostnaderna under själva rekonstruktionen.

Nevs skriver också att de har utnyttjat den statliga lönegarantin under augusti och nästan hela september månad, men att de efter den 29 september själva kunnat utbetala de anställdas löner och sociala avgifter.

Affärsplanen går fortfarande ut på att Nevs ska bli ett globalt premiumvarumärke och att med en stark ägare finansiera både drifts- och utvecklingskostnader till dess att Phoenix-plattformen är färdigutvecklad och produktionen av bilar uppnått fullskalig kapacitet.