Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Tesla

Ny standard för hantering av elbilar på verkstad

I takt med att elbilar blir allt vanligare ökar också behovet av att lämna in dem på verkstad. Därför har Sveriges aktörer i bilbranschen tagit fram en gemensam säkerhetsstandard. 

Elbilar och laddhybrider blir allt vanligare och i takt med att de också blir äldre ökar servicebehovet av elektrifierade fordon. Det ställer i sin tur nya krav på bilverkstäderna som ska ta hand om dem. Inte minst handlar det om elsäkerhet och hur man tar hand om bilar vars drivsystem i många fall håller högre spänning än den man har i vägguttaget där hemma. 

Inom fordonsbranschen är det vanligt att spänningar som överstiger 30 volt växelspänning eller 60 volt likspänning benämns som högvolt. Men på marknaden finns flera elbilsmodeller där vissa delsystem kan ha spänningar på närmare 1 000 volt.

För att säkerställa att rätt kompetens finns på landets bilverkstäder har en ny branschstandard lanserats av de tre branschorganisationerna Bil Sweden, Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Fordonsverkstäders Förening. I sin nuvarande form behandlar standarden de elsäkerhetstekniska aspekterna i elfordon och den riktar sig till riktar sig till företag som utför underhåll, service och reparation av elfordon.

– Att arbeta på ett spänningssatt högvoltssystem kan innebära livsfara, om man inte vet vad man gör. Därför är det så viktigt att vi nu har en branschgemensam standard med riktlinjer som leder till ökad säkerhet på Sveriges verkstäder, säger Mazdak Haghanipour, teknisk specialist på Bil Sweden.

En gemensam säkerhetsstandard för elbilar på verkstad har tagit form.En gemensam säkerhetsstandard för elbilar på verkstad har tagit form.En gemensam säkerhetsstandard för elbilar på verkstad har tagit form.
En gemensam säkerhetsstandard för elbilar på verkstad har tagit form. Foto: Linus Pröjtz / Teknikens Värld

Branschstandarden delar in arbete på elfordon i två huvudsegment. Arbete som sker på eller nära spänningssatta högvoltssystem eller där elektrisk fara föreligger, samt övriga arbeten. Beroende på vilket arbete som skall utföras finns olika krav på utbildning, kompetens, verktyg, skyddsklädsel och utrustning.

– Under arbetets gång har vi haft löpande kontakt med relevanta myndigheter, försäkringsbolag, fordonstillverkare och specialister. Med hjälp av deras input har vi nu en standard som hela branschen ställer sig bakom, säger Bo Ericsson, ordförande för Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

Branschstandarden gäller från och med nu som rekommenderade minimikrav i Sverige och om lagar, regler, tillverkarnas anvisningar eller andra föreskrifter ställer högre krav ska dessa gälla. 

– Vi får ofta frågor som rör just elfordon och säkerheten kring dessa. Nu har vi en bra grund i form av den nya branschstandarden. Med den nya standarden minimeras riskerna och fler verkstäder har möjlighet att utföra arbete på elfordon, säger Henrik Idermark, elfordonsansvarig på Motorbranschens Riksförbund.

Nästa steg i arbetet är att lägga fokus på krockskadade fordon samt hur dessa skall hanteras, något som ställer särskilda krav då ett skadat batteripaket kan vara volatilt och drabbas av så kallad termisk rusning och spontant fatta eld. Det arbetet har redan börjat och kommer att så småningom komplettera den nya branschstandarden.