Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Glenn Lindberg / Teknikens Värld

Nybilsförsäljningen bromsade i juli – laddbara bilar tappar

Årets hittills starka återhämtning av bilförsäljning bröts under juli månad. Tappar över 26 procent mot samma månad förra året.

Återhämtningen efter coronapandemin gick snabbare än förväntat under våren med en rejäl uppsving under april och maj månad. En ökning som delvis förklaras av att registreringarna drivits upp inför förändringarna i Bonus-malussystemet och höjda förmånsvärden.
Under juli månad registrerades totalt 16 778 nya personbilar vilket är en minskning med 26,2 procent jämfört med samma månad förra året. Trots coronapandemin var juli 2020 en relativt bra månad med en minskning med fyra procent jämfört med 2019 innan pandemin.

Hittills i år har registreringarna av av personbilar ökat med 28 procent mot samma period förra året men ligger trots det knappt en procent under nivån januari-juli 2019. Under juli ökade försäljningen av elbilar med hela 95 procent samtidigt som laddhybrider backade med drygt 30 procent mot juli 2020. Medan andelen laddbara bilar under juni månad uppgick till 49,4 procent tappade de laddbara bilarna under juli och slutade på 37,6 procent. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till 39,7 procent.
– Att flera nya attraktiva modeller nu finns tillgängliga är grunden för årets positiva elektrifieringstrend. De månadsvisa fluktuationerna förklaras av årets styrmedelsförändringar. Den 1 april justerade regeringen Bonus-malussystemet, som bland annat medförde sänkt bonus för laddhybrider och en höjd bonus för elbilar. Redan från årsskiftet slopades den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar och från 1 juli höjdes förmånsvärdena generellt med 25 procent för nya bilar, säger Jessica Alenius, vice vd Bil Sweden.

Förändringar av styrmedel tillsammans med negativa effekter av coronapandemin har enligt Bil Sweden lett till en ryckig fordonsmarknad i år. Enligt dem är det tydligt att inbromsningen av andelen laddbara bilar i juli kan härledas till den höjda förmånsskatten som trädde i kraft 1 juli. Under juli föll andelen nya bilar som registrerades på företag till 43 procent mot 57,7 procent samma period 2020. Under juni månad i år stod företag för 74 procent av nyregistrerade personbilar.
– En betydande andel av dessa utgörs av förmånsbilar. Avtalen löper i regel på tre år och utgör en viktig motor för såväl omställningen mot mer miljövänliga bilar som förnyelsen av bilbeståndet, via begagnatmarknaden. Det är från och med nu, det andra halvåret, som vi kommer kunna se de reella effekterna av årets styrmedelsförändringar i nyregistreringarna. Vi bedömer att dessa förändringar kommer att leda till att omställningstakten mot elektrifiering bromsas upp. Det är därmed viktigt att tempot i laddinfrastrukturutbyggnaden ökar och att vi inför effektiva styrmedel, säger Jessica Alenius.

Trots den senaste månadens tapp ligger Sverige långt över snittet för andel nyregistrerade laddbara bilar bland EU-länderna. Cirka 40 procent mot EU-snittet på 15 procent. Vi kan däremot inte räkna oss till de bästa då Norge och Island ligger i topp med 82,7 respektive 44,3 procent.