Så mycket tjänar världens bilarbetare

Blir du frustrerad när ytterligare en bilfabrik flyttas till ett låglöneland? Här är anledningen. En avslöjande sammanställning visar vad arbetaren vid det rullande bandet egentligen tjänar.

Att biltillverkare väljer sina produktionsländer med omsorg för maximal avkastning är ingen hemlighet. Men hur mycket tjänar arbetarna vid rullande bandet egentligen? Brittiska Autoexpress har gjort en sammanställning som ger oss svaret.

Tolv av världens främsta biltillverkarländer omfattas och siffrorna är hämtade från 2015 års produktion. Förutom en insikt i lönenivåer världen över och varför tillverkare flyttar produktionen från exemplevis Europa så understryker den även hur omfattande den kinesiska tillverkningen är.

Noterbart är bland annat att den kinesiska arbetaren inte är den lägst betalda och att dennes japanska kollega blir tvungen att vända på slantarna i sitt dyra land.

När det gäller Europa ligger Frankrike lite förvånande före Tyskland i sammanställningen samtidigt som spanjorerna ligger hack i häl på sina kollegor i Storbritannien, trots att de har billigare levnadsomkostnader.

I Sydkorea har man en låg grundlön men en mängd bonussystem och pålägg varför snittet bli högt, enligt Autoexpress.

Land årslön/årsproduktion

Sydkorea 711 000 kr/4,1 miljoner

Frankrike 682 000 kr/1,5 miljoner

Tyskland 614 000 kr/5,7 miljoner

Storbritannien 439 000 kr/1,5 miljoner

USA 452 000 kr/4,1 miljoner

Spanien 415 000 kr/2,2 miljoner

Japan 278 000 kr/7,8 miljoner

Tjeckien 182 000 kr/1,2 miljoner

Brasilien 114 000 kr/2 miljoner

Kina 96 000 kr/21 miljoner

Mexiko 55 000 kr/1,9 miljoner

Indien 20 000 kr/3,3 miljoner