Sammanslagning av DriveNow och car2go är nu möjlig

BMW blir ensam ägare och får därmed kontroll över bildelningsföretaget DriveNow – men vad blir nästa steg?

Sommaren 2017 anklagades BMW och Daimler för kartellbildning. Även om ärendet i huvudsak handlade om komponenter så fanns även en eventuell sammanslagning av de båda tillverkarnas bildelningstjänster DriveNow och car2go med i diskussionen.

En käpp i hjulet för en eventuell sammanslagning var även ägarstrukturen av DriveNow, där halva företaget ägdes av BMW-koncernen och den andra av biluthyrningsfirman Sixt. Den käppen är nu borta då BMW köpt ut Sixt.

DriveNow bildades 2011 och har i dag mer än en miljon kunder i 13 länder som kör över 6 000 bilar av märkena BMW och Mini. BMW äger också parkeringstjänsten ParkNow och laddningsföretaget ChargeNow. Målet är att med dessa ha 100 miljoner kunder till 2025.

Styrelseledamoten Peter Schwarzenbauer säger att i och med det hundraprocentiga ägandet så öppnas alla möjligheter för en strategisk vidareutveckling av företagets tjänster.

Uppgifter har tidigare läckt ut att en sammanslagning med Daimlers car2go har varit uppe för diskussion. Båda skulle kunna använda sig av samma bokningsplattform och locka kunder med ett brett utbud av fordon och tariffer.

Under en övergångstid kommer Sixt fortsätta att ansvara för de praktiska göromålen men på sikt måste BMW hitta en ny, men inte nödvändigtvis egen, lösning.