Skanska köper inte längre Volkswagen

Många företag är mer eller mindre beroende av Volkswagens breda modellflora, men skandalen med höga utsläpp från dieselmotorer sätter vissa krokben. Skanska har beslutat att stoppa inköpen av VW-bilar.

Skanska, den svenska multinationella byggkoncernen, har infört köpstopp på Volkswagen-bilar. Det rapporterar Aftonbladet Bil i dag. Anledningen är den stora utsläppsskandal som avslöjades i september. Redan en dryg vecka efter Volkswagens erkännande satte sig beslutsfattare på Skanska ned för att diskutera företagets fordonsstrategi framöver, något som alltså innebär stopp för Volkswagen-bilar tills vidare.

Endast ett fåtal bilar med Euro 6-certifierade dieselmotorer har levererats till Skanska sedan dess.

Skanskas bilpark i Sverige består av omkring 2 000 bilar varav cirka 900 är av märket Volkswagen. Varje år köper Skanska omkring 150 nya bilar av Volkswagen.