Stopp för Spykers stämningsansökan

Det blev ingen lång process med Spykers stämningsansökan. Tvärt om. Nu rapporterar Reuters att stämningen redan avslagits, efter bara några timmars förhandlingar.

Beslutet om att stämningsansökan avslogs levererades muntligt, och Spyker-vd:n Victor Muller ska enligt uttalanden överväga ett överklagande när domen blivit skriftlig. Enligt domaren ska General Motors ha haft ”kontrasterad rätt att godkänna eller avfärda den föreslagna transaktionen”.

Dessutom ska det ha lagts till att General Motors inte hade för avsikt att skada Saab när man stoppade affären.

Som vi berättade tidigare i dag gällde ansökan en stämning på 20 miljarder kronor, baserat på det, i Spykers ögon felaktiga, beslutet av GM att stoppa Saab/Spykers affär med kinesiska Youngman.