Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Två elbilar och två laddhybrider, två biltyper som är på väg att ta över svenska marknaden.
Två elbilar och två laddhybrider, två biltyper som är på väg att ta över svenska marknaden.
Två elbilar och två laddhybrider, två biltyper som är på väg att ta över svenska marknaden.
Två elbilar och två laddhybrider, två biltyper som är på väg att ta över svenska marknaden. Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

Stora framsteg för laddbara bilar 2021

När fjolåret nu summeras ses en liten uppgång i antalet nybilsregistreringar, och det var framför allt de laddbara bilarna som vann mark under senaste tolvmånadsperioden.

Pandemi och komponentbrist har drabbat många branscher runt om i världen, inte minst bilindustrin som tidigt drog ned på produktionstempot och därefter har stött på nytillkomna flaskhalsar i samband med att merparten av industrierna plötsligt och samtidigt återigen skulle börja tillverka i större skala. Det syntes inte minst i statistiken för nybilsregistreringar i världen under 2020, där bland annat Sverige såg en tillbakagång med 18 procent. 292 024 registrerade bilar i Sverige under 2020 var klart färre än de 356 036 bilar som registrerades under 2019.

2021 var inte i närheten av att matcha 2019, men fjolåret blev bättre än 2020. Bil Swedens preliminära siffror visar att 2021 bjöd på 300 983 nybilsregistreringar, en uppgång med 3,1 procent. Siffran är i paritet med prognosen som Bil Sweden satte i början av fjolåret. Den sattes till 300 000 bilar, men reviderades därefter till 315 000 bilar och än en gång till 300 000.

Statistiken för fjolårets sista månad är inte lika smickrande som för helåret, december månad såg nämligen en tillbakagång med 20,4 procent. Detta trots att fjolårets decembermånad innehöll en registreringsdag mer än samma månad året tidigare.

Ladda, ladda, ladda! Foto: Sanne Väli-Tainio / Teknikens Värld

Laddbart är melodin

De laddbara bilarna, det vill säga laddhybrider, elbilar och bränslecellsdrivna vätgasbilar, plockade rejält med marknadsandelar under 2021. 45 procent av alla registrerade bilar var laddbara, 135 319 stycken för att vara exakt. Det är en kraftig uppgång från 2020 års 32,2 procent och 2019 års 11,3 procent. För tio år sedan hade de laddbara bilarna en marknadsandel på 0,1 procent.

Av de laddbara bilarna var det laddhybriderna som stod för största delen av kakan. 77 832 bilar betyder 25,9 procent av marknaden. Elbilarna stod för 19,1 procent, detsamma som 57 470 bilar.

Under december månad tappade de laddbara bilarna klart mindre än marknaden gjorde totalt. Minus 2,6 procent betydde en tillbakagång från 17 227 till 16 784 bilar.

Bil Swedens beräknade utveckling är att andelen laddbara bilar uppgår till 60 procent när det är dags för 2022 att summeras. Organisationens prognos är totalt 325 000 nybilsregistreringar under året, oavsett biltyp.

– Vår prognos för 2022 är 325 000 nya personbilar, vilket är en ökning med åtta procent jämfört med utfallet 2021. Prognosen för andelen laddbara bilar 2022 är 60 procent av nyregistreringarna, där elbilarnas andel uppgår till 34 procent och laddhybridernas till 26 procent, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden, och fortsätter:

– Vår prognos om ökade registreringar i år ska ses mot bakgrund av att det råder stor osäkerhet kring hur bristen på halvledare, andra komponenter och insatsvaror kommer att utvecklas. Samtidigt är efterfrågan i konsumentledet fortsatt stark och orderböckerna fyllda. För att nå den höga prognosen för laddbara bilar och en gynnsam omställning är det viktigt att laddinfrastrukturen byggs ut i takt med att elbilarna blir allt fler och att styrmedlen är rätt utformade, förutsägbara och långsiktiga, inte bara vid köp utan även vid brukandet av bilen.

https://datawrapper.dwcdn.net/jiSfA/2/

 

Bensin populärast

Sett till drivmedelstyp var det rena bensinbilar som gick allra bäst i fjol då de registrerades 92 447 exemplar av typen vilket gav en marknadsandel om 30,7 procent. Det är dock ett ganska kraftigt tapp i jämförelse med 2020 då bensinbilarna registrerades i 107 732 exemplar, alltså en marknadsandel om 36,9 procent.

Dieselbilarna nådde en marknadsandel på 16,1 procent i och med 48 366 registrerade bilar. Dieseldrivna bilar fick därmed se sig omkörda av både elbilar och laddhybrider. Året innan hade dieselbilarna en marknadsandel som uppgick till 22 procent.

En rolig iakttagelse när statistiken granskas är etanolbilarna. Under 2020 registrerades elva (!) stycken. Under 2021 blev siffran 1 151 stycken. En liten återuppståndelse för E85-drivna bilar, skulle man kunna säga.

https://datawrapper.dwcdn.net/m3wHL/2/

 

Volvos 90-serie utanför topp tio

Volvo S90 och V90 (framför allt sistnämnda) har under flera år varit en storsäljare i Sverige, men så ser det inte längre ut. 2018 var S90/V90 ohotad etta i försäljningstoppen, men petades under 2019 ned till andraplatsen av S60 och V60 för att under 2020 halka ned till plats sex.
När 2021 års siffror nu är sammanställda står det klart att den en gång så stora Sverige-favoriten bland bilmodeller inte ens nådde fram till en topp tio-placering.
Med en elfteplacering får S90/V90 ses sig omkörd av exempelvis elbilar Volkswagen ID.4 och strax bakom lurar Tesla Model 3.

Men Volvo har ändå tre modeller med på topp tio, samtliga i främsta ledet. Lika många på topp tio har Volkswagen, ett snäpp upp jämfört med Kia och Toyota som vardera har två modeller med bland de tio främsta.

Tyskmatchen

En gammal, anrik men fortfarande intressant match är den mellan Audi, BMW och Mercedes och då framför allt i segmentet D och E. I båda går BMW segrande ur striden, med god marginal. 3-serie hamnade på plats 15 under 2021, C-klass på plats 46 och A4 på plats 57.
I storleksklassen större (E) nådde 5-serie plats 23 medan E-klass hamnade på plats 30 och A6 på plats 37.

Även sett till registreringarna över laddbara bilar var det BMW som drog längsta strået i och med laddhybriderna 330e och 530e. Sett till enbart elbilar var det däremot Audi som ”kammade hem vinsten” med sin e-tron. 1 707 exemplar var bara ett par hundra bakom BMW:s laddhybrider.

https://datawrapper.dwcdn.net/K8Jle/1/