Bild från Teknikens Världs elbilstest år 2014. Foto: Foto: Glenn Lindberg

Studie: elbilar kan sänka oljebehov med en tiondel

En ny studie från ett konsultbolag inom oljeindustrin visar att elektriska fordon kan kapa behovet av olja med upp till tio procent till år 2035.

Magnus Kvandal

Oljeindustrikonsulten Wood Mackenzie förutspår att elbilar kan kapa behovet av olja med tio procent till år 2035. I dag står elbilar för mindre än en hundradel av det totala antalet sålda bilar, men konsultbolaget förutspår en ökning efter år 2025, i takt med att priserna faller och regleringar införs. Enligt analysen kan eldrivna fordon sänka marknadsbehovet av olja med mellan en och två miljoner fat om dagen. I dag ersätter elektriska fordon 50 000 fat om dagen, enligt Wood Mackenzie.

I fredags kom nyheten att Aten, Madrid, Grekland, Mexico City och Paris förbjuder dieselbilar till år 2025. Det kan bidra till att stimulera marknaden för elbilar, skriver Automotive News. Men Wood Mackenzies vice ordförande säger till tidningen att regleringar och subventioner inte är tillräckligt för ett ordentligt uppsving.

– Om batterierna blir billigare behövs inga subventioner. Om kunderna gillar något ändras marknaden fortare, säger han till Automotive News.

Det Internationella Energirådet räknar med att behovet av olja kommer att fortsätta öka i årtionen, drivet av transport- och flygindustrin.