Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Suzuki och Volkswagen går skilda vägar

Partnerskapet och samarbetet mellan japanska Suzuki och tyska Volkswagen har nått vägs ände. Volkswagen ska nu avyttra sin andel aktier i Suzuki.

Ända sedan Suzuki och Volkswagen ingick ett samarbete 2009 har det knakat i fogarna. Då köpte Volkswagen 19,89 procent av aktierna i Suzuki, ett sätt för tyskarna att komma in på den så expansiva indiska marknaden. Suzuki å andra sidan skulle få ta del av Volkswagens teknik.

De båda parterna tappade förtroendet för varandra ganska omgående. Volkswagen blev sura när Suzuki vände sig till Fiat för att köpa dieselmotorer, de hävdade att det rörde sig om ett avtalsbrott. Suzuki blev i stället sura när de fick höra Volkswagens beskrivning av dem – att Suzuki var en kompanjon som de hade stort inflytande över.

Lägg där till tvisten om att rättigheterna att använda beteckningen GTI. Efter nio år av oenighet kom EU-domstolen fram till att GTI-beteckningen inte är Volkswagens, utan att Suzuki och andra företag får lov att använda bokstavskombinationen.

En skiljedomstol har nu fastställt att den uppsägning av samarbetsavtalet som Suzuki har lämnat in ska bifallas, men inte baserad på de grunder som Suzuki lagt fram. I stället anser skiljedomstolen att Suzuki har begått ett kontraktsbrott i och med att de vände sig till Fiat. Volkswagens andel aktier i Suzuki ska därmed avyttras på avtalsenliga grunder.

Volkswagen ser positivt på försäljningen av aktierna och förväntar sig att företagets resultat och likviditet förbättras.