Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Gargantiopa / Shutterstock

Svag ökning av nybilsförsäljningen i februari

Det är en trög start på det nya året för bilbranschen.

I februari ökade försäljningen med 5,3 procent jämfört med förra årets relativt låga siffra.

Hittills i år har nybilsförsäljningen ökat med 12,8 procent jämfört med den låga försäljningen förra året.

Bilbranschen var het i december 2019 då nya fordonsskatten började gälla fullt ut vid årsskiftet. Det dämpade försäljningen i januari och februari 2020.

Nu när årets försäljning jämförs med de svala månaderna 2020 noteras en svag ökning, 5,3 procent i februari och 12,8 procent hittills i år. 

Går vi längre tillbaka i tiden och jämför siffrorna så ser vi att nybilsförsäljningen för årets två första månader ligger sex procent under snittet för de senaste fem åren.

Fler laddhybrider

De laddbara bilarna sålde väldigt bra under hösten 2020 men nu har efterfrågan dämpats.

– Andelen laddbara bilar uppgick till 34,8 procent i februari jämfört med 25 procent ifjol och hittills i år uppgår andelen till 34,2 procent. Den starka ökningstakten under slutet av 2020, där december hade en andel på 49 procent, har nu bromsat in, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden, i ett pressmeddelande.

Anledningen anses vara justeringarna i fordonsskatten och förmånsbeskattningen. Den 1 april görs en justering där flera laddhybrider får lite mindre i bonus. Det har fått till följd att det säljs fler laddhybrider nu och något färre elbilar.

– Noterbart är att laddhybriderna ökar med 63 procent och står för 82 procent av alla laddbara fordon medan elbilarna minskar med 1,1 procent. Det nya bonus/malus-systemet som träder i kraft i april har bidragit till denna utveckling. Laddhybriderna får då i snitt 10 000 kronor lägre bonus samtidigt som elbilarna får motsvarande höjning, fortsätter Mattias Bergman.

Rusning efter lätta lastbilar i vår

Att fler bilar kan köras på el bidrar till att sänka koldioxidutsläppen, räknat då på biltillverkarnas officiella uppgifter, inte verklig förbrukning.

– De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade med drygt 22 procent under 2020 jämfört med 2019, enligt färsk statistik från Trafikverket och Transportstyrelsen. Starkt bidragande är den ökade andelen laddbara bilar, men också att det skedde ett trendbrott bland de icke laddbara bilarna. De blev mer energieffektiva och minskade det genomsnittliga utsläppet med nära fem procent, fortsätter Mattias Bergman. 

När fordonsskatten görs om den 1 april blir det rejält mycket dyrare att köra stora bilar, vilket kommer att påverka försäljningen av lätta lastbilar och skåpbilar.

– Fordonsskatten, malusen, höjs kraftigt den 1 april för bilar som släpper ut mer än 90 gram koldioxid per kilometer. Den höjda malusen drabbar framför allt lätta lastbilar, där utbudet av laddbara alternativ är begränsat. Vi ser nu att registreringarna av lätta lastbilar ökar, med 46,3 procent i februari jämfört med samma månad förra året.