Foto: Dekra

Swedac stoppar Dekra som tvingas stänga alla besiktningsstationer

Fordonsbesiktningsföretaget Dekra tvingas omedelbart stänga samtliga sina stationer i Sverige efter att myndigheten Swedac har återkallat företagets licens. Dekra har valt att överklaga Swedacs beslut. 

Redan i september meddelade Swedac, den svenska myndighet som utför kontroller samt ackrediterar företag inom fler olika områden, bland annat fordonsbesiktningsmarknaden, Dekra Automotive AB om att återkallande av ackreditering övervägdes. I dag togs beslutet om återkallandet – med omedelbar verkan. Det betyder att Dekra tvingas stänga samtliga sina stationer i Sverige redan i dag.

– Swedac har fattat återkallandebeslutet med underlag från bedömningar utförda av Swedacs bedömarlag. Vi ser att företaget brister i sitt arbete på flera punkter och därmed inte lever upp till de krav som ställs, säger Michael Johansson, enhetschef för fordon och kontroll på Swedac.

På Dekras hemsida kan man läsa att företaget har valt att överklaga Swedacs beslut om att återkalla företagets ackreditering. De anser nämligen att beslutet har tagits på felaktiga grunder.

Enligt Dekra ska kunder som har tid bokad bli kontaktade av kundtjänst för ombokning samt att kunder som har betalat i förväg för besiktning ska återbetalas.