Foto: Erge

Takata erkänner skuld till dödliga krockkuddar

I amerikansk domstol har nu japanska säkerhetsföretaget Takata erkänt att de är skyldiga till bedrägeri kopplat till felaktigheter hos krockkuddar. De går även med på att betala en miljard dollar i skadestånd till biltillverkare och personer som fallit offer för den livsfarliga konstruktionen.

Det var under måndagen som Takata erkände sig skyldiga till bedrägeri kopplat till de livsfarliga krockkuddar som de levererat till biltillverkare runt om i världen under många, många år. Under domstolsförhandlingarna kom det även fram att de ska ha varit medvetna om sin farliga konstruktion, som har tagit livet av minst 14 personer varav elva i USA samt flera hundra skadade, i 15 års tid. De ska metodiskt ha dolt bevis som visade att konstruktionen var dödlig. Vi har tidigare skrivit om hur Takata har manipulerat testresultat för att påskina hur förträffliga deras produkter är.

I domstolen kom det också fram, via de drabbade familjernas advokater, att åtminstone fyra biltillverkare under flera år ska ha känt till Takata-krockkuddarnas farliga konstruktion där krockkuddarna utlöses av det farligt instabila ämnet ammoniumnitrat, något som svenska Autoliv ska ha påtalat för flera av de stora biltillverkarna, dock utan att få gehör. De fyra som det syftades på vid förhandlingarna i domstolen i USA i går är Ford, Honda, Nissan och Toyota. Honda har dementerat uppgifterna om att de ska ha varit medvetna om Takatas livsfarliga krockkuddar. Ford, Nissan och Toyota har varken dementerat eller bekräftat anklagelserna.

Takata har gått med på en förlikning i USA som innebär att de ska betala en miljard dollar, motsvarande drygt nio miljarder kronor, i skadestånd till framför allt de många drabbade biltillverkarna men även till privatpersoner som drabbats. Detta gjordes trots protester från advokaterna som representerar enskilda individer. Domaren hävdar dock att för enskilda fall är ärendet ännu inte överspelat.

Det hade yrkats på maxskadeståndsbeloppet 1,5 miljarder dollar, knappt 14 miljarder kronor, men domaren ansåg att det lägre beloppet är ett säkrare kort för att inte få Takata att helt gå omkull ekonomiskt. Det skulle i så fall kunna försvåra utbytet av de defekta krockkuddar som i nuläget finns i uppemot 100 miljoner bilar världen över, kanske fler.

Takatas livsfarliga krockkuddar och mörkande av problemet anses vara den största skandal som någonsin drabbat bilindustrin. Volkswagens dieselgate kan vid en jämförelse ses som en liten flugskit.