Tesla Model Y på fabriksgolvet i Gigafactory Berlin-Brandenburg.
Tesla Model Y på fabriksgolvet i Gigafactory Berlin-Brandenburg. Foto: gofra / Shutterstock

Tesla förlänger produktionstester i Berlin-fabriken

Den testfas som Tesla inledde förra året avlöpte inte helt problemfritt och företaget har därför ansökt om att få genomföra ytterligare produktionstester. Tyska myndigheter har nu gett klartecken.

Teslas första europeiska fabrik placerad i Grünheide, Brandenburg, strax sydost om Berlin heter officiellt Gigafactory Berlin-Brandenburg men går även under namnet Gigafactory 4 då den är det amerikanska företagets fjärde fabrik. 1:an ligger i Nevada, 2:an i New York och 3:an i Shanghai. En Gigafactory 5 är under uppförande, den är placerad i Texas.

Tesla, med Elon Musk i spetsen, hade planer på att komma igång med produktionen av Model Y i fabriken under senare delen av 2021, men så blev det inte. Alla tillstånd för att genomföra skarp biltillverkning är ännu inte på plats, och i väntan på dessa fick Tesla i stället tillstånd att genomföra produktionstester med villkoret att tillverka maximalt 250 enheter.

Tesla slog rekord i fjol

Tesla Inc tillverkade 930 422 samt levererade 936 172 bilar globalt under 2021. Det är bra mycket mer än under 2020 som var tidigare rekordåret. Då tillverkade man 509 737 samt levererade 499 550 bilar.

 

Storsäljarna var förstås modellerna Model 3 och Model Y som stod för 911 208 av leveranserna. Model S och Model X levererades i endast 24 964 exemplar.

Enligt tyska medier har Tesla meddelat tyska myndigheter att produktionstesterna inte gick så bra som man hade hoppats och att företaget därför önskar att förlänga dem. Miljökontoret i Brandenburg har gett ett preliminärt tillstånd om att Tesla får tillverka ytterligare ett par tusen enheter i fabriken, men tillståndet innehåller en rad olika villkor.
Bland annat får de 13 verktygssatserna i pressfabriken vardera maximalt tillverka 1 000 delar per vecka, men tillsammans maximalt 6 000 delar i veckan och totalt under hela perioden maximalt 26 000 delar. I karossfabriken får maximalt 500 karosser per vecka sättas samman, totalt maximalt 2 000 karosser. Samma gäller i lackfabriken där maximalt 500 karosser per vecka får lackeras, totalt maximalt 2 000 karosser.

Chassi och drivlina på väg att giftas ihop med kaross i Teslas Gigafactory 4-fabrik i Tyskland. Foto: gofra / Shutterstock

Det betyder att 2 000 bilar kan byggas ihop under en period av fyra veckor. Ytterligare ett villkor från myndigheterna är att inga av dessa bilar får säljas, inte heller karossdelar får säljas separat.

De bilar som Tesla tillverkar i Gigafactory Berlin-Brandenburg är sannolikt vad man kallar för TT-prototyper (TT står för Tool Tryout) som används för att finkalibrera verktyg och produktionslina. TT-prototyper brukar efterföljas av förseriebilar som föregår de riktiga produktionsbilarna som sedan rullar ut till kund. När det sker vet vi inte, men om alla tillstånd kommer på plats skulle det kunna bli om några veckor, men sannolikt dröjer det till lite senare i vår innan vi får se tysktillverkade Model Y på vägarna.