Trendbrott: färre nya bilar registrerades inom EU i mars

1 792 599. Så många nya personbilar registrerades inom EU bara i mars i år. Det kan låta mycket, men det var faktiskt ett tapp med över fem procent jämfört med samma period förra året.

Siffrorna, som kommer från Acea (European Automobile Manufactures Association), visar på ett trendbrott. Nybilregistreringarna inom EU har nämligen inte tappat i mars (i jämförelse med samma månad året innan) sedan 2014. I stället har nybilsregistreringarna stigit lite för varje år.

Men i år blev det alltså inte så.

Sett till enskilda länder tappade nybilsregistreringarna mest i Storbritannien där siffrorna sjönk med 15,7 procent jämfört med föregående år. Även Italien (-5,8 procent) och Tyskland (-3,4 procent) visade fallande utvecklingskurva.

Bland de länder som gick framåt kan nämnas Spanien (+2,1 procent) samt Frankrike (+2,2 procent).

I Sverige minskade nybilsregistreringarna med 3,1 procent i mars, vilket branschorganisationen Bilsweden bland annat förklarar med en kalendereffekt: i år var det två färre registreringsdagar i mars jämfört med 2017 tack vare den tidiga påsken.

Acea påpekar i ett pressmeddelande att årets mars-siffror för EU hade mycket att leva upp till. I mars förra året registrerades 1 891 583 bilar inom europeiska unionen vilket är den högsta uppmätta siffran hittills. Rekordnoteringen var dessutom en ökning med hela 11,2 procent jämfört med mars 2016.

Hittills i år (januari-mars) har nybilsregistreringarna ökat med 0,7 procent inom EU jämfört med samma period förra året. I siffror innebär det 4 171 628 nyregistrerade bilar.