Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: ismishko / Shutterstock

Tufft avslut på 2022 för Volvo Cars

Färre antal sålda bilar men ökade intäkter. Så kan Volvo Cars 2022 i korthet summeras. Men sista månaderna av året var tuffare.

Trots att Volvo Cars sålde tolv procent färre bilar under 2022 jämfört med 2021 – 615 121 för att vara exakt och därmed långt ifrån det mål om 800 000 sålda bilar som var tänkt att nås redan två år tidigare – gick det finansiellt framåt för bolaget.
I dag redovisar Volvo Cars att omsättningen under 2022 uppgick till 330,1 miljarder kronor, en 17-procentig ökning från rekordåret 2021 då omsättningen landade på 282 miljarder kronor.
Enligt Volvo nådde man ny rekordomsättning tack vare ”en bättre produktmix, högre priser på bilar, gynnsamma växelkurser och kontraktstillverkning åt Polestar”.

Rörelseresultatet, det vill säga företagets vinst före räntor och skatter (EBIT), för fjolåret uppgick till 22,3 miljarder kronor, två miljarder mer än året innan.
Rörelsemarginalen, hur stor andel av omsättningen som finns kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst efter att kostnader har betalats, sjönk däremot. Rörelsemarginalen under 2022 blev 6,8 procent, 0,4 procentenhet lägre än under 2021. Dock betydligt högre än under corona-året 2020 då marginalen låg på 3,2 procent.
Exkluderas joint venture-verksamhet och intresseföretag sjunker rörelsemarginalen till 5,4 procent. 2021 låg motsvarande siffra på 7,5 procent.

LÄS MER: Volvo säljer nästan inga elbilar i Kina

2023, året då Volvos eldrivna modellprogram ska dubbleras.2023, året då Volvos eldrivna modellprogram ska dubbleras.2023, året då Volvos eldrivna modellprogram ska dubbleras.
2023, året då Volvos eldrivna modellprogram ska dubbleras. Foto: Volvo Cars

Rörelsemarginalen för fjolårets sista tre månader (fjärde kvartalet) var klart mindre än för helåret och landade på 3,3 procent eller 3,7 procent om joint venture-verksamhet och intresseföretag räknas bort. För motsvarande period 2021 uppgick siffrorna till 3,7 respektive 7,1 procent.
Enligt Volvo beror den sjunkande marginalen under årsavslutningen på främst störningar i leverantörsledet och nedstängningar i Kina till följd av covid-läget. Volvo Cars ser på 2023 som ett år med fortsatta utmaningar men med förhoppningar om att covid-relaterade störningar och leveransproblem på grund av brist på halvledarkomponenter minskar.

Stora förhoppningar står till nya suven EX30 som ska presenteras i sommar samt högt prissatta EX90 vars produktion ska inledas under året. De båda nya elbilarna är tänkta att rejält öka Volvo Cars eldrivna andel som under 2022 stod för elva procent av den totala försäljningen i världen, upp från fyra procent 2021. Sett enbart till fjärde kvartalet i fjol stod elbilarna för 18 procent av försäljningen vilket kan jämföras med sex procent under samma period året innan.

– Vi tog oss igenom den kraftiga turbulens som präglade året och gjorde betydande framsteg mot att uppfylla våra strategiska ambitioner under 2022. Vi ökar också upp takten för våra ambitioner att bli ett helt elektriskt bilföretag till slutet av decenniet och att vara ett klimatneutralt företag 2040, säger Volvo Cars vd och koncernchef Jim Rowan.

LÄS OCKSÅ: Volvo har inga planer på att sänka priserna