Tysk domstol: Volkswagen måste granskas av oberoende instans

En domstol i Tyskland fastslog under onsdagen att en oberoende kontrollant ska granska dieselgate-skandalen – och att Volkswagen, som tidigare motsatt sig en sådan granskning, inte kan överklaga beslutet.

Volkswagen har efter skandalen med fuskprogramvara i miljontals dieselbilar runt om i världen pratat om öppenhet och transparens. Dessa uttalanden har man inte riktigt levt upp till. Direkt efter att skandalen uppdagades gav Volkswagen advokatfirman Jones Day och rådgivningsfirman Deloitte uppdraget att undersöka omständigheterna kring dieselgate, om vem som har agerat fel och vem som är ansvarig. Resultatet av denna undersökning, som låg till grund för uppgörelsen med amerikanska justitiedepartementet, har aldrig publicerats.

Dessutom har Volkswagen, med familjerna Porsche och Piëch samt delstaten Niedsersachsen i spetsen – samtliga storägare i den tyska biltillverkaren, blockerat investerare från att genomföra oberoende granskningar av utsläppskandalen. Dessa investerargrupper ska ha sökt skadestånd i miljardklassen.

Men nu har tysk domstol gett investerargrupperna rätt till en oberoende granskning av ärendet, vare sig Volkswagen vill det eller inte. Under gårdagen slog domstolen i Celle i Niedersachsen, bara några mil från Wolfsburg, fast att en oberoende kontrollant ska utses. Denna ska ta reda på när Volkswagens ledning först kände till bedrägeriet, där mjukvara i bilarna gav sken om låga utsläpp, och om investerarna led omedelbara ekonomiska skador.

Beslutet är rättsligt bindande och kan inte överklagas av Volkswagen.

– Det här är en oerhört bra dag för Volkswagen-aktieägarna som har förlorat mycket pengar till följd av dieselskandalen. Äntligen kommer ljus att kastas på mörkret som har skyddat Volkswagen så länge, säger Klaus Nieding som är vice ordförande för DSW, en av två stora investerargrupper som försökt få till en oberoende granskning.

Volkswagen har kommenterat beslutet via epost och kallar det för ”ogrundat” och att de noggrant överväger att gå vidare.