Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

Volkswagen hårt drabbat av bristen på halvledare

Hela bilbranschen har drabbats hårt av bristen på halvledare och processorer.

När Volkswagen höll sin årliga presskonferens för att summera det gångna året och peka ut riktningen för framtiden avslöjade VW:s vd Herbert Diess hur mycket materialbristen kostat koncernen: ”Vi har förlorat 100 000 bilar och kommer inte att kunna bygga ifatt det.”

Coronapandemin krånglade till export och import av varor över hela världen. Lägg till det en ständigt ökad efterfrågan på halvledare och processorer till hemelektronik, elbilar, laddhybrider och uppkopplade bilar. Producenterna av halvledare och processorer har fått jobba hårt under vintern och den tidiga våren.

Flera biltillverkare har vittnat om problem med underleverantörer och några har tvingats bromsa produktionen. Hittills har de flesta bilmärken ändå signalerat att de räknar med att kunna arbeta ifatt produktionsbortfallet under sommaren och hösten.

Men när Volkswagen berättade hur de hanterat bristen på halvledare fick vi ytterligare ett bevis på hur allvarlig materialbristen är för bilindustrin.

Öka lönsamheten

Enligt VW:s vd Herbert Diess har Volkswagen-koncernen tappat så mycket som 100 000 bilar som en direkt följd av bristen på material. Diess meddelade att det här kommer att påverka VW:s resultat för 2021 då det inte kommer att gå att bygga ifatt bortfallet.

VW hoppas ändå sälja cirka en miljon elbilar i år och senast 2025 vill VW vara Europas ledande tillverkare av elbilar. Fem år senare, 2030, ska elbilarna stå för 60 procent av hela VW-gruppens produktion och försäljning.

Herbert Diess meddelade att en ny generation plattformar för elbilar ska ge synergier och besparingar i hela koncernen. Kostnaden att utveckla och bygga bilar ska minska rejält och även materialkostnaden ska ner för att få tillräcklig lönsamhet.

Flera tillverkare har aviserat stora personalnedskärningar i spåren av utfasningen av förbränningsmotorer. Men VW nöjer sig med att spara 4 000-5 000 tjänster, av totalt cirka 120 000 och ska i stället satsa stora belopp på omskolning och utbildning.

Besparingar och nya satsningar ska öka lönsamheten och efter en nivå på 5-6 procents lönsamhet i fjol och i år ska VW snabbt nå 7-8 procent från och med 2022.