Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Kittipong33/Shutterstock

Volkswagen kompenserar tyska kunder med flera miljarder

Utsläppsskandalen – dieselgate – fortsätter att vara en ekonomisk belastning för Volkswagen-koncernen. Nu står det klart att den tyska biltillverkaren kompenserar tyska kunder.

Det var hösten 2015 som Volkswagen avslöjades med att ha fuskat med utsläppssiffrorna för omkring elva miljoner dieseldrivna fordon världen över. Bilarna släppte ut betydligt mer kväveoxider (NOx) än vad specifikationerna yttrade. Med manipulerad mjukvara i bilarna kunde utsläppstester kännas igen och bilarna släppte då ut mindre mängder av de skadliga ämnena kväveoxid och kvävedioxid än vad som var fallet vid verklig körning.

I USA, där fusket uppdagades, kompenserades mer eller mindre omgående drabbade kunder på olika sätt. I fjol meddelades att kunder i Australien också kompenseras ekonomiskt, men i Europa har, bortsett från enstaka fall, Volkswagen sagt blankt nej till att ersätta drabbade bilägare. Europeiska bilägare har, trots EU:s "påtryckningar", fått nöja sig med att få bilarna uppdaterade, uppdateringar som i flera fall har visat sig vara negativa för berörda bilar.

Men nu visar det sig att Volkswagen har gått med på att kompensera tyska bilägare som har varit drabbade av fusket. I en uppgörelse har Volkswagen gått med på att kompensera med 830 miljoner euro, motsvarande knappt 8,8 miljarder kronor.

Pengarna som ska kompensera kunderna är inte ett resultat av den enorma grupptalan som konsumentorganisationen Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) fört för 450 000 bilägare i Tyskland, dessa samtal har nämligen brutit samman. Däremot är det en följd av processen eftersom Volkswagen i ett uttalande säger att de havererade samtalen inte ska gå ut över kunderna, och att samtliga som är med i grupptalan förmodligen kommer att vara berättigade att ta del av kompensationen.

Enligt Volkswagen bröt samtalen med vzbv samman på grund av organisationens krav på advokatavgifter som översteg en halv miljard kronor. Verbraucherzentrale Bundesverband är av en annan åsikt, de menar att diskussionerna mellan parterna sköts i sank av att Volkswagen inte tillräckligt kunde garantera drabbade kunders kompensation. Organisationen säger att de via tyska domstolar kommer att fortsätta bearbeta Volkswagen för att få till stånd en överenskommelse på andra villkor än ovan nämnda.

Nu återstår det att se om bilägare i andra EU-länder får se motsvarande ersättning.