Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Mattias Rabe (illustration)

Volkswagens skandalnota i USA: 128 miljarder kronor

I Europa kommer Volkswagen undan med att åtgärda bilarna utan att kompensera kunderna. I USA ska de inte bara åtgärda bilarna som innehåller fusket, där ska de också erbjuda återköp och kompensation som blir kostsamt för företaget.

Under tisdagen redovisade amerikanska justitiedepartementet den uppgörelse som man nått med Volkswagen om hur de ska hantera dieselgate-skandalen och alla berörda kunder.

Ägarna till den knappa halvmiljon amerikanska bilar som innehåller fusket, som sänker NOx-nivåerna till overkliga nivåer i laboratoriemiljö, ska erbjudas åtgärd av fusket alternativt återköp av bilar, samt att alla berörda kunder ska kompenseras med mellan 43 000 och 85 000 kronor. Totalt kan summan för denna uppgörelse landa på drygt 85 miljarder kronor.

Utöver ovan nämnda uppgörelse ingår även en form av bötesbelopp på motsvarande 23 miljarder dollar som via USA:s federala miljöskyddsmyndighet EPA ska användas av statliga myndigheter för att ersätta exempelvis gamla dieselbussar och annan infrastruktur som är beroende av diesel.

Dessutom åläggs Volkswagen att med motsvarande 17 miljarder kronor finansiera miljöinriktade program så som utbyggnaden av laddinfrastruktur för elektriska fordon, utvecklingen av utsläppsfria fordon, samåkningstjänster och andra insatser som ser till att oljeberoendet minskar.

Kunderna i USA har till och med december månads utgång 2018 på sig att välja mellan att deras bilar ska åtgärdas eller om de vill genomföra ett återköp. Priset vid återköp är det värde bilen hade innan den stora utsläppsskandalen nystades upp.

Volkswagen har till och med halvårsskiftet 2019 på sig att åtgärda minst 85 procent av de drabbade bilarna, annars möter de ytterligare böter i form av drygt 800 miljoner kronor per procentenhet som skiljer till målet.

De knappa 80 000 3,0-liters dieselmotorer som Volkswagen också fuskat med och som sitter i modeller från Audi, Porsche och Volkswagen ingår inte i ovan nämnda uppgörelse. En motsvarande överenskommelse för dessa väntas dröja ytterligare några månader.

Medan Volkswagen-kunderna i USA erbjuds åtgärd av bil, kompensation och återköp (om inte åtgärd väljs) har Volkswagens europeiska kunder ingenting att hämta mer än själva åtgärden. Av de cirka 11 miljoner skandalbilar som rullar runt om i världen finns 8,5 miljoner i Europa.

De styrande i EU vill se att Volkswagen kompenserar även sina europeiska kunder, men Volkswagen har tidigare hävdat att de amerikanska kunderna är hårdare drabbade än de europeiska och att de därför förtjänar kompensation mer än européerna. Förmodligen rör det sig i stället om tama EU-regler i jämförelse med i USA där Volkswagen hade kunnat stämmas för enorma belopp om de inte gör rätt för sig. Vid tidigare DSG-växellådsproblemen återkallades bilar i USA och kunderna där fick förlängd garanti medan kunderna i Europa enbart fick ny växellådsolja vid nästa servicetillfälle.

Utöver ovan nämnda belopp ska Volkswagen i USA ändå bli skadeståndsskyldiga då de olika staterna utöver federalt även agerar på egen hand.