Volvo Cars får svenska ägare

Svenska personbilstillverkaren Volvo blir åter svenskt – åtminstone delvis. AMF, Första AP-fonden och Folksam köper in sig i Volvo Cars till ett värde av fem miljarder kronor.

2010 köpte kinesiska Geely Volvo Cars från Ford Motor Company för då motsvarande 13 miljarder kronor. Den svenska biltillverkaren har sedan dess behållit sina svenska rötter men haft kinesiska ägare, bland annat den kinesiska staten. Nu är det dags för Volvo att bli mer svenskt igen då det under morgonen meddelats att AMF, Första AP-fonden och Folksam köper preferensaktier till ett värde av fem miljarder kronor. AMF står för den största investeringen med hälften av beloppet, 2,5 miljarder kronor, medan Första AP-fonden lägger 1,5 miljarder kronor och Folksam en miljard kronor.

De fem miljarderna utgör ungefär en tiondel av företagets totala värde, enligt en försiktig värdering av Volvo Cars (omkring 50 miljarder kronor).

AMF:s, Första AP-fondens och Folksams köp av preferensaktier kan ses som en bekräftelse på att Volvo Cars är på väg att börsnoteras, även om Volvo officiellt säger att det inte finns några sådana kortsiktiga planer men att alternativet är möjligt. I Första AP-fondens riskhanteringsplan står att läsa ”förvärv får endast ske av sådana aktier eller andra andelar i företag som är, eller inom ett år från emissionen av dem avses bli, noterade vid en börs eller någon annan reglerad marknad”. Den formuleringen, som Dagens Industri snappat upp, bör betyda att Volvo börsnoteras senast under 2017 och att preferensaktierna då kan ombildas till stamaktier.

Li Shufu, styrelseordförande för Zhejiang Geely Holding Group och Volvo Cars, har sedan tidigare i år ägt 100 procent av aktierna i Volvo Cars sedan de statliga kinesiska investeringsfonderna Daqing (norra Kina) och Jiading (utanför Shanghai) blivit utköpta. Daqing och Jiading hade tidigare 49 procent av innehavet i Volvo Cars.

Detta är en preferensaktie

En preferensaktie är en aktie som vid utdelning och likvidation har företrädesrätt framför andra aktier, exempelvis stamaktier. Preferensaktier ger också företrädesrätt till bolagets tillgångar eller vinst före stamaktier vid konkurs eller likvidation.

Källa: SvD