Volvo kan vara på väg att börsnoteras

Volvo Cars genomgår just nu en kraftig förändring med många nya modeller på väg ut. Samtidigt öppnar vd Håkan Samuelsson en dörr för att hans företag kan komma att ställa ut en företagsobligation, en eventuellt första steg till börsnotering.

Det är för amerikanska Financial Times Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars, avslöjar att det inte är uteslutet att företaget söker finansiering på obligationsmarknaden. Det kan enligt flera experter vara ett första steg mot att låta Volvo Cars bli börsnoterat, något som många ser som positivt.

– Det som är viktigt för oss, menar jag, är att vi förbättrar företaget och driver det som om det vore noterat, säger Håkan Samuelsson till Financial Times enligt Göteborgs-Posten och fortsätter:

– Det vore väldigt hälsosamt för företaget och det är vad vi ägnar oss åt. Vi måste vara redo för att finnas på obligationsmarknaden, och agera som om vi vore ett börsnoterat företag inklusive all den transparens och rapporterandet som det kräver. Jag utesluter inte att vi kommer att finns på obligationsmarknaden.

Att obligationsmarknaden finns inom räckhåll för Volvo ska dock inte betyda att det finns några ekonomiska bekymmer i dagsläget och att man därför söker extern finansiering. Enligt experter är det ändå ett smart drag för att kunna finansiera den teknikutveckling och modelloffensiv som redan har inletts med nya XC90 och S90 och för att man ska kunna tampas med den hårda konkurrensen som först och främst består av Audi, BMW och Mercedes.