Volvo satsar på hållbarhet och transparens när de presenterar en livscykelanalys på sin elbil C40.

Volvo sticker ut hakan: ”Vi vill vara transparenta”

När Volvo presenterade sin rapport med siffror för utsläpp under elbilars hela livstid, inklusive produktion, var det många som tyckte att de drog undan mattan från sin egen offensiva elbilsstrategi.

Men Jonas Otterheim, chef för Climate Action, och Stuart Templar, global hållbarhetschef, håller inte med.

– Det är tvärtom. Vi vill vara transparenta och rapporten visar först och främst att vi behöver hjälp för att nå elbilens fulla potential och klimatmålen. Vi behöver satsa mer på produktion av ren el, säger Stuart Templar.

Att jämföra olika produkters klimatavtryck, alltså hur mycket koldioxid de släpper ut under hela sin livstid, inklusive produktion och återvinning, är komplicerat.

EU utreder just nu hur de ska kunna standardisera en beräkningsmodell för att kunna jämföra olika produkter.

Volvo Cars har gjort ett försök och jämfört klimatavtrycken från eldrivna Volvo C40 med en XC40 med förbränningsmotor. Volvo räknar då med att bilarna körs 20 000 mil.

Efter det att rapporten publicerades får vi chansen att intervjua Jonas Otterheim, chef för Climate Action, och Stuart Templar, global hållbarhetschef. 

Första frågan blir varför Volvo presenterar en rapport som kan tolkas vara negativ för elbilen samtidigt som företaget står mitt i en offensiv strategi där elbilar ska ersätta bensin- och dieselbilar senaste om nio år.

– Vi vill inte gömma oss bakom tron att elbilen i sig är en ”silverbullet” och lösningen på allt. Vi vill vara transparenta och prata om vad som behöver göras för att vi ska nå elbilens fulla potential sett till klimatpåverkan, säger Jonas Otterheim.

1 AV 2
Volvo Cars jämfört klimatavtrycket hos eldrivna C40...
Foto: Volvo Cars
2 AV 2
... med klimatavtrycket hos en XC40 med förbränningsmotor.
Foto: Patrik Lindgren / Teknikens Värld

Lite mindre än bensinbilen

Enligt Volvo Cars rapport har elbilen C40 ett klimatavtryck på 27 ton koldioxid under sin livstid. Det är då beräknat på dagens produktionsmetoder och samtliga råvaror och underleverantörers produktion är inräknat. 

En Volvo XC40 med förbränningsmotor har enligt samma beräkning, och med tillverkning av bränslet inräknat, ett avtryck på 59 ton. 

Det Volvo vill visa med rapporten är att om elbilen C40 produceras och laddas med el från den globala mixen, som till 60 procent består av fossila bränslen, stannar klimatavtrycket först vid 50 ton, alltså bara aningen mindre än XC40-bilen.

– Vi vill med de här siffrorna visa att elbilen inte är hela lösningen och vi vill sätta press på regeringar och energiproducenter att börja investera i produktion av hållbar el, säger Stuart Templar.

– Siffrorna visar att vår strategi är helt rätt, elbilen är bättre på alla sätt, fortsätter Templar.

Jonas Otterheim, chef för Climate Action på Volvo Cars. Foto: Kris Wood / Volvo Cars

En stor del av en bils klimatavtryck sker före den står i bilhallen och vi börjar använda den.

Kan ni bygga den helt klimatneutrala bilen i dag, och om inte, i så fall när?
– Nej, det kan vi inte. Det vi säger är att vår målsättning är att göra det senast 2040. Det är inget lätt problem att lösa men vi ska hitta ett sätt, svarar Otterheim.

Enligt Volvos beräkningar har elbilen C40 hela 70 procents högre klimatavtryck vid produktionen än bensinbilen XC40.

Går det ens att hålla koll på alla underleverantörer?
– Ja, vi har kontakt med alla och vi kan pusha dem. Det sker hela vägen ner till nivån med brytning av råvaror.

Stuart Templar, global hållbarhetschef på Volvo Cars. Foto: Kris Wood / Volvo Cars

Klimatsmart produktion

Vad är svårast?
– Att bygga en bil är väldigt komplext och en bil innehåller till exempel mycket stål och aluminium. Batterier kräver mycket energi att tillverka. Det är därför vi arbetar med SSAB för att ta fram en process för att framställa stål med så litet klimatavtryck som möjligt. Vi har också ett samarbete med Northvolt för att framställa batterierna till elbilarna så klimatsmart som möjligt.

Volvo ska reducera sitt klimatavtryck från produktionen av bilar med 40 procent fram till 2025, jämfört då med nivån 2018. 

Är ni med i EU:s arbete med att komma fram till en gemensam beräkningsmetod?
– Nej, inte direkt men vi välkomnar förstås en sån metod. Det vi vet är att det förekommer en mängd olika förhandlingar och diskussioner och att vissa försöker blockera så mycket de kan, de som kanske inte skulle lyckas så bra i en sån här beräkning, säger Otterheim.

När EU kommit fram till en metod för att beräknat klimatavtryck under produkters livstid så ska det gå att jämföra olika leverantörer. Då kan det också bli fråga om olika krav och regler för att sänka avtrycken över tid.

Men Volvo Cars tror att det först och främst är kunder och bilköpare som kommer att vara drivande i kraven på bilar utan stora utsläpp.

– Konsumenten har rätt att veta så att de kan göra sitt eget val, säger Stuart Templar.

– Volvo vill gå först här i samma tradition som vi varit ledande inom säkerhet och hållbarhet. Men vi måste också samarbeta vilket inte minst klimatmötet i Glasgow visar. Infrastrukturen måste finnas på plats, vi måste ha klimatvänlig el och fler elbilar på vägen. Hållbarhet kräver samarbete.