Bro bågnar när busschaufför trotsar maxvikt

En nästan 70 år gammal träbro som tillåter max tio ton, då är det dumt att ge sig ut på den med en buss på 35 ton som dessutom har passagerare ombord.

Denna träbro från 1949 i Arkansas, USA, är har en körbana av trä och har därmed en begränsad hållbarhet. Därför har de lokala myndigheterna satt upp skyltar som begränsar passerande fordons maxvikt till tio ton.Det struntade dock en busschaufför i. Bakom ratten i en buss som väger 35 ton gav han eller hon sig ut på den gamla bron som minst sagt bågnade av vikten.Brons vägbana svajade betänkligt, inte minst när bussen kom över på fast mark igen.I bussen var chauffören inte ensam, passagerare fanns också med. Det gör körningen än mer skrämmande.Bron är nu stängd för inspektion och underhåll.

https://youtu.be/eHxvj7C0OT8

Amerikansk media skriver att bussen väger 35 ton. Som flera teknikensvarld.se-besökare har påpekat stämmer inte vikten. En buss av denna storlek väger normalt en bra bit under 20 ton och med passagerare samt bagage ligger vikten sannolikt på 20-22 ton, eventuellt något högre.