Foto: Mattias Persson

KAK:s Journalistpris 2013 till Daniel Frodin

Teknikens Världs chefredaktör Daniel Frodin har tilldelats Kungliga Automobil Klubbens Journalistpris 2013. Priset delades ut vid STCC-finalen på Mantorp Park.

Kungliga Automobil Klubbens, KAK:s, Journalistpris som har delats ut årligen sedan 2008 har i år tilldelats Teknikens Världs chefredaktör Daniel Frodin. KAK:s Journalistpris har som avsikt att belöna journalistiska insatser och uppmuntra seriös rapportering om bilismens utveckling.

 Juryns motivering lyder:

”Daniel Frodin har i sin journalistiska gärning präglats av en stark tro på, och uttalad fallenhet för, berättelsen. Bra berättelser är ett starkt kitt som håller samman människor över tiden, i kulturer, inom intresse- och expertområden.

Daniel Frodin har valt att använda denna sin talang i egenskapen som chefredaktör för ett av Sveriges starkaste fästen för det genuina bilintresset, nämligen tidningen Teknikens Värld. Tidningen har under Daniel Frodins mångåriga chefredaktörskap också utvecklats mycket väl inom webbjournalistik och television.

Daniel Frodins gärning har skett i kombination med ett brinnande intresse för motorsport. I historisk racing under 2013 segrade flera gånger chefredaktör Frodin i klassen, Mini för standardbilar till och med 1965 års modell med cylindervolym över 1000 cc.

Det är en berättelse väl värd sin upphovsman!”

– Den svenska fordonsindustrin har i generationer betecknats som en nationalklenod. Självklart följer av detta ett stort intresse för bilen och för bilism. Det är juryns uppfattning att Daniel Frodin lyckats väl i att vårda och utveckla detta intresse för bilismens sunda utveckling, säger Anders Ydstedt, ordförande i juryn för KAK:s Journalistpris.

Årets Journalistpris delas ut till minne av Margareta Rost som ingick i juryn från dess bildande fram till sin bortgång 2013. Prisutdelningen skedde på Mantorp Park i samband med lördagens STCC-final.

 Tidigare års vinnare av KAK:s Journalistpris:

2012 Marianne Sterner, Vi Bilägare

2011 Håkan Matson, Dagens Industri

2010 Jan-Erik Berggren, Expressen

2009 Jonas Fröberg, Svenska Dagbladet

2008 Lasse Swärd, Dagens Nyheter