Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Gorodenkoff / Shutterstock

Bilbesiktning avsevärt dyrare efter avreglering

Riksrevisionen har granskat utvecklingen av svensk bilbesiktning tio år efter avregleringen. Slutsatsen är att tillgängligheten har ökat, men det har även priserna, och det kraftigt.

Den 1 juli 2010 var det slut på det 45-åriga statliga monopol där Bilprovningen hade ensamrätt på besiktning av fordon. För första gången skulle privata aktörer kunna erbjuda sina fordonsbesiktningstjänster i Sverige, något som spåddes leda till betydligt bättre tillgänglighet men också högre priser. En regeringsledd utredning såg framför sig att priserna så småningom skulle vara de dubbla. Vid tidpunkten för avregleringen kostade en vanlig besiktning av personbil 300 kronor.

Nu har Riksrevisionen, en myndighet som lyder under riksdagen, granskat hur svenska fordonsbesiktningsmarknaden har utvecklats under tio år utan statlig kontroll. Deras slutsats är att avregleringen generellt har lett till större tillgänglighet och valfrihet, men att det inte gäller samtliga geografiska områden, framför allt i glesbefolkade regioner.

Konkurrensen på bilbesiktningsmarknaden inte däremot inte lett till en för kund bättre prissättning. Riksrevisionen skriver att priserna ökade med 56 procent mellan 2010 och 2019, det vill säga från 2010 års nivå om 300 kronor till i snitt 468 kronor år 2019. Under samma år ökade konsumentprisindex (KPI) endast med 10 procent.
KPI-ökningen mellan 2010 och 2021 är drygt 12 procent, de 300 kronor vi betalade för en personbilsbesiktning i juni 2010 motsvaras alltså av cirka 336 kronor i dag.

En snabb kontroll av besiktningspriser för personbilar hos de olika besiktningsbolagens onlinebokningssidor ger oss en mängd olika prissättningar. Vanligaste prissättningen är strax under 500 kronor och uppemot 600 kronor, medan det i vissa fall kostar 699 kronor för en helt vanlig besiktning. Å andra sidan kan du hos vissa bolag komma under 400 kronor om du har tur med bokningstider och annat som påverkar priset.

En annan aspekt som har blivit sämre sedan avregleringen är antalet klagomål från kunder till Swedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) och till Konsumentverket. Antalet har ökat, trots att en högre andel bilar blir godkända vid kontrollbesiktning än innan avregleringen.

Riksrevisionen ger även en känga till Transportstyrelsen som är den myndighet som ska övervaka besiktningsstationerna. Enligt Riksrevisionen har Transportstyrelsen i princip helt avvecklat sin roll som tillsynsorgan. I dag består Transportstyrelsens särskilda besiktningsgrupp av endast en person – en analytiker.

– Vår bedömning är att Transportstyrelsen inte lever upp till sitt tillsynsansvar över besiktningsbranschen. Vi konstaterar samtidigt att regeringen har varit informerad om utvecklingen, men inte gjort något för att åtgärda den, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Vidare anser de att ovan nämnda Swedac sköter sitt uppdrag på ett bra sätt, det vill säga att de ser till att aktörerna på besiktningsmarknaden är lämpade uppdraget utifrån ett antal punkter, men tycker samtidigt att de borde få större befogenheter att kontrollera bolagsstyrelsernas medlemmar.

– Det är dessutom en brist att Swedac inte gör förnyade vandelsprövningar i samband med den återkommande tillsynen vart fjärde år, säger Gunilla Lundquist, projektledare för granskningen.

Sist men inte minst anser Riksrevisionen att avregleringen inte gav den effekt i form av ökat entreprenörsskap på området som man hade önskat. De skriver att besiktningsmarknaden domineras av tre stora aktörer som alla har sitt ursprung i statliga Svensk Bilprovning. Utöver dessa finns det totalt fem andra besiktningsföretag varav tre av dessa endast en besiktningsstation vardera. Senaste nyetableringen på besiktningsmarknaden ägde rumt 2015.

LÄS MER: Bilprovningen börjar med digitala besiktningsprotokoll