Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Danvolks99

Bilverkstäder slarvar mycket

Försäkringsbranschen har med stickprovskontroller under tre års tid granskat större bilverkstäder i Sverige. Resultatet är att nästan hälften av verkstäderna brister så pass i kvalitet att det leder till anmärkning.

2014 påbörjade försäkringsbranschen en granskning av närmare 80 större skadeverkstäder runt om i Sverige med avsikt att kontrollera att skadereparationer utförs på ett korrekt sätt. Efter tre års granskning slår branschen nu fast att reparationerna i väldigt många fall inte når upp till kraven.

– Drygt 53 procent av bilreparationerna fick anmärkningar 2014. Vi såg en viss förbättring 2015 då andelen var drygt 42 procent, men under 2016 ser vi tyvärr en tydlig återgång till sämre siffror. Omkring 48 procent av reparationerna fick anmärkningar förra året och de flesta beror på rent slarv, säger Anders Edvardsson, projektledare hos branschorganisationen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som samordnar insatsen, och fortsätter:

– Resultatet är så anmärkningsvärt att vi valt att inte avsluta kontrollerna nu efter tre år som planerat, utan att vi tvärtom beslutat att fortsätta i ytterligare tre år. Dessutom utökar vi antalet kontroller kraftigt.

Kontrollen av de närmare 80 verkstäderna, som står för omkring 40 procent av landets totala antal skadereparationer, utförs av Dekra Quality Management AB som följer en detaljer kontrollista som bland annat bygger på biltillverkarnas reparationsanvisningar men även branschens normer för hur olika reparationsarbeten ska utföras. Kontrollerna utförs på både pågående och avslutade reparationer. Hittills har cirka 2 100 stickprovskontroller genomförts.

Det är inte bara mellan olika verkstadskedjor kvaliteten skiljer sig, även inom en och samma kedja kan det vara stora skillnader i hur ett reparationsarbete utförs.

– Den verkstad som hade bäst resultat under hela treårsperioden var Göteborgs Lackcenter i Västra Frölunda. De hade anmärkningar på 16 procent av de kontrollerade reparationerna. I den andra änden av skalan finns verkstäder som har anmärkningar på upp till 77 procent av de kontrollerade reparationerna, säger Anders Edvardsson.

Som synes i tabellen nedan är det ingen verkstad som kommer undan med hedern helt intakt. Att vissa verkstäder brister i kvalitet i fler än tre av fyra utförda arbeten är väldigt anmärkningsvärt.

Med anledning av det skrala resultatet har försäkringsbranschen, som ovan nämnt, beslutat att fortsätta med kontrollerna under ytterligare tre år. De verkstäder som visat upp sämst resultat ska granskas extra noggrant.

I granskningen ingår skadereparationer som går via något av följande försäkringsbolag: Dina Försäkringar, Folksam, If Skadeförsäkring, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa.