Bilverkstädernas fusk är mycket omfattande

Sedan försäkringsbranschen började göra stickprov i bilverkstäders reparationsarbeten har det uppdagats att mer än hälften av verkstäderna fuskar med utförda arbeten, material och fakturor.

För knappt ett år sedan påbörjade försäkringsbranschen en granskning av bilverkstädernas arbeten vid skadeärenden. Genom stickprovskontroller har 700 reparationer granskats hos olika skadeverkstäder runt om i landet. SVT har tagit del av materialet som säger att i 53 procent av fallen har det fuskats och funnits brister i arbetet.

De vanligaste bristerna förekommer inom lack- och rostskyddsarbeten och fusk förekommer också frekvent vid fakturering. Bilverkstäderna fakturerar helt enkelt för arbeten som inte är genomförda.

Kvalitetsskillnaderna mellan verkstäderna är stora, ibland också inom samma verkstadskedja.

– Det är långt ifrån en acceptabel nivå, säger Bengt Ek, chefsjurist på Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som samordnar kontrollerna, till SVT.

– Att så många verkstäder har betydande kvalitetsbrister på sina reparationer är ett stort problem. Verkstäderna måste ta problemen på allvar och åtgärda bristerna, säger Mats Olausson, vd på TFF.

Försäkringsbranschens kontroll av skadeverkstäder ska fortgå i ytterligare två år.