EGR-ventilen, även kallad avgaskylare, belastas hårdare efter mjukvaruuppdateringen av dieselmotorerna.
EGR-ventilen, även kallad avgaskylare, belastas hårdare efter mjukvaruuppdateringen av dieselmotorerna.

Dieselgate skapar reservdelsbrist

Dieselfusket fortsätter att drabba Volkswagens kunder. Vi har tidigare rapporterat om att EGR-ventiler havererat efter att kunderna har fått sina bilar manipulationsåtgärdade. Nu är samma ventiler restnoterade i så gott som hela Europa.

Dieselåtgärden riskerar inte bara att försämra körbarheten. Våra mätningar visar att vridmomentkurvan flyttas uppåt i varvtalsskalan, men det är inte allt. Många dieselbilsägare rapporterar om höjd förbrukning och dubbelkopplingslådor som har börjat växla onormalt ofta efter uppdateringen. Nu kommer dessutom allt fler ­rapporter om bilar som blivit direkt okörbara kort efter att Volkswagen har installerat den nya mjukvaran.

 Bilarna riskerar att drabbas av flera olika följdsjukdomar efter dieselåtgärden.

Flera svenska ägare till dieselbilar från Volkswagen har kontaktat oss och berättat om hur deras bilar har drabbats av EGR-haveri. I vissa fall har motorn tappat så gott som all kraft under körning och motorlampan har tänts. När bilen har kommit till verkstad har man konstaterat att EGR-ventilen behöver bytas, till en kostnad av drygt 10 000 kronor.

Det här händer inte bara i Sverige. Frågan om vem som ska betala den kostsamma EGR-reparationen är en av huvudfrågorna som drivs av Volkswagen Diesel Customer Forum som samlar missnöjda ägare av Volkswagenbilar. När brittiska Hypermiler. co. uk nyligen genomförde en läsarundersökning svarade 87 procent av 542 bilägare att de hade fått problem med sin bil efter uppdateringen. Anmärkningsvärt är även att 66,9 procent uppgav att de drabbats av EGR-haveri efter uppdateringen. Från Storbritannien kommer även uppgifter om att det är långa väntetider för den som behöver en ny EGR-ventil. Volkswagen uppges ha en leveranstid på upp till åtta veckor på EGR-ventiler till de drabbade EA189-dieselmotorerna på 1,6 och 2,0 liter.

Så ser det ut att vara även i Sverige. Vi har kontaktats av en ägare till en Volkswagen Golf från 2010 som fick fel på EGR-ventilen kort efter att bilen uppdaterats med ny mjukvara. Ägaren vände sig till en märkesverkstad eftersom motorförsäkringen fortfarande gäller på bilen. Beskedet från Volkswagen-verkstaden blev att bytet av EGR-ventilen kan komma att ta lång tid eftersom de inte har några utbytesventiler på lager och delarna är restnoterade även hos Volkswagen i Tyskland. Något besked om när EGR-ventilen skulle finnas i lager igen kunde inte ges.

2 frågor

Marcus Thomasfolk – informationschef Volkswagen Sverige.

Är det stora antalet EGR-haverier sammankopplat med mjukvaruuppdateringen?

– Att EGR-ventilen får jobba mer efter mjukvaruuppdateringen är korrekt, men den totala mängden avgaser som återförs är också beroende på körsätt varpå problem med ventilen kan uppstå som inte är relaterade till uppdateringen.

Det är också riktigt att det bildas mer sot när man återför avgaser in i förbränningsrummet. Av just den anledningen har man ändrat insprutningsförloppet av bränsle så att den ökade sotbildningen bränns bort i slutet av förbränningscykeln. Den ökade sotbildningen gör också att partikelfiltret kan regenereras något oftare efter uppdateringen. De förändringar som görs har inte någon avgörande inverkan på livslängden vilket har testats noggrant.

Stämmer det att det råder brist på EGR-ventiler?

– Vi brukar märka av en ökning av EGR-reparationer varje vår. Så har bilden sett ut under de senaste åren och det är likadant i år. Det finns olika orsaker till det. Det gör att vi för närvarande har en större efterfrågan på EGR-ventiler hos våra verkstäder, med något högre leveranstider än tidigare under året.

En rundringning till auktoriserade Volkswagen-verkstäder bekräftar läget – EGR-ventiler är svåra, för att inte säga omöjliga, att få tag på för tillfället. Det ligger många beställningar i kö och det finns igen uppskattning om när delen kan levereras. Om det hänger ihop med det växande antalet rapporter om EGR-haverier kan vi bara spekulera kring.

Klart är i varje fall att EGR-ventilen har fått en ökad belastning efter Volkswagens manipulationsåtgärd.

– Ett av sätten att sänka kväveoxidutsläppen är att man återcirkulerar mer avgaser, vilket vanligtvis ökar sotbildningen i förbränningen. EGR-ventilen får då mer sotpartiklar att hantera, dels på grund av ett ökat gasflöde, dels på grund av mer sot i gasen, vilket naturligtvis kan påverka livslängden negativt. Jag känner dock inte till om de aktuella ventilerna sedan tidigare har något känt fabrikationsfel som kan påverka hållbarheten, säger Andreas Cronhjort, docent i förbränningsmotorteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

EGR står för Exhaust Gas Recirculation och så gott som alla dieselmotorer har en EGR-ventil som återför avgaser från avgas- till insugssidan för att sänka temperaturen i förbränningen och därmed sänka kväveoxidutsläppen. EGR-ventilen påverkar inte motorns effekt i någon riktning eftersom den hålls stängd vid fullgas.

På äldre bilar som har gått långt är det inte ovanligt att EGR-ventilen sätts igen. Kanalen som leder avgaserna tillbaka till insuget blir helt enkelt igensatt av sotrester. Det bör dock inte vara fallet med de drabbade Volkswagen-bilarna som oftast inte har rullat så långt. EGR-ventilen kan också drabbas av rent mekaniska fel. En EGR-ventil som fastnar i öppet läge ger ineffektiv förbränning, ojämn tomgång och i vissa fall motorstopp. Om EGR-ventilen i stället fastnar i stängt läge blir temperaturen i förbränningsrummet så hög att bränsleblandningen exploderar för tidigt och motorn börjar knacka.