Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Foto: Skoda & Shutterstock

Dina rättigheter vid leveransförseningar

Vad har du för rättigheter när din bil blir kraftigt försenad? Vi pratar med Konsumentverket.

Under 2022 har åtskilliga nybilskunder fått vänta betydligt längre än beräknat på sina bilar. Olika omständigheter har gjort att leveranstiderna ibland har fördubblats, till och med tredubblats. Till råga på allt vill billeverantören dessutom ibland höja priserna.
Många undrar därför vilka rättigheter man har som kund – har bilfirman rätt att höja priset och senarelägga leveransen? Kan jag häva köpet eller kräva skadestånd?

Utgångspunkten är att det som är ­avtalat ska hållas. Vi får därför börja med att läsa i kontraktet vad som har avtalats om leveranstid.
På baksidan av bilavtalet står de finstilta villkoren. Det är normalt sett ett standard­kontrakt som har tagits fram i överenskommelse mellan Konsumentverket och MRF, Motorbranschens riksförbund.
Där anges noga hur stor leverans­försening som krävs för att kunden ska kunna häva köpet.

Men på dagens marknad vill kunden sällan häva sitt bilköp, och sedan ställa sig sist i kön på nybilsmarknaden. Snarare står kunden fast vid sin gamla order, och kräver leverans omgående och kompensation för förseningen.
I dessa situationer ger bilbranschens avtal oss inte mycket vägledning. Avtalet hänvisar i stället till konsumentköplagen. I den lag­texten kan vi läsa att konsumenten har rätt till skadestånd för den skada han eller hon lider på grund av dröjsmålet.
Men bilfirman går fri från skadestånds­ansvar om företaget kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder som är ”utanför näringsidkarens kontroll”.  

I praktiken nekar bilhandlarna normalt att betala skadestånd och hävdar att produktionsproblem på grund av coronavirus, kriget i Ukraina och halvledarkomponentbrist är utanför handlarens kontroll.  

Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket, menar dock att det inte går att göra svepande, kategoriska bedömningar. 

– Man måste göra en bedömning av varje enskilt fall. Grunden är alltid att avtal ska hållas. Undantaget för situationer som inte handlaren kunnat förutse är just ett undantag. Man måste också komma ihåg att ju mer man lever i en viss verklighet, desto ­mindre oförutsägbar är den. Det går till exempel inte att hur länge som helst skylla på pandemin. Händelsen måste ha varit oförutsägbar vid avtalets tecknande, förklarar Charlotte Söderlund.

Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket.Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket.Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket.
Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket. Foto: Konsumentverket

Därför är det inte säkert att ”halvledarbrist”, som branschen har levt med i snart två år, är något som kan definieras som ­”utanför näringsidkarens kontroll”. Det är något bilindustrin har att leva med och beakta vid ordertecknande. 

Utebliven eller försämrad miljöbonus skulle kunna vara en anledning till skadestånd. Många drabbades i somras när elbilar som kostar över 700 000 kronor plötsligt blev utan 70 000 kronor i elbilsbonus om den levererades i juli i stället för i juni.
I höst kommer många elbilsköpare att räkna dagarna fram till årsskiftet. Registreras bilen före årsskiftet får man 70 000 kronor i bonus, efter årsskiftet bara 50 000 kronor. Även bonusen för laddhybrider försämras betydligt efter årsskiftet. 

Brist på halvledarbaserade komponenter har ställt till det för både bilbranschen och kunderna.Brist på halvledarbaserade komponenter har ställt till det för både bilbranschen och kunderna.Brist på halvledarbaserade komponenter har ställt till det för både bilbranschen och kunderna.
Brist på halvledarbaserade komponenter har ställt till det för både bilbranschen och kunderna. Foto: Fotografos / Shutterstock

Vissa kunder vittnar om att bilhandlarna helt sonika meddelar att de inte kan fullfölja leveransen. Avtalet hävs från säljarens sida. Kunden erbjuds sedan ett nytt avtal med ett betydligt högre pris och senare leverans. Kunden drabbas flerfaldigt – längre väntan, sämre bonus och högre pris. 

Men får man verkligen göra så?
– Nej, bilhandlaren får inte ensidigt riva avtalet om inte konsumenten begår ett allvarligt kontraktsbrott. Avtal ska hållas, och det krävs särskilda omständigheter för att handlaren ska kunna frånträda avtalet, förklarar Charlotte Söderlund på Konsumentverket.

Hur man ska hantera prishöjningar står i de finstilta villkoren på baksidan av köpeavtalet.
– Prishöjningar i sig är ingen grund till att vägra leverans. Bilhandlaren får bara höja priset innan bilen har levererats i undantagsfall, om orsaken till prishöjningen beror på omständigheter som inte kunnat förutspås och som har varit utom bilhandlarens kontroll. Att fabriken vid en viss tidpunkt höjer priserna ger normalt inte handlaren rätt att retroaktivt höja priserna på redan beställda bilar, säger Charlotte Söderlund.

Om bilhandlaren har rätt till prishöjning har kunden också rätt att kliva av köpet om prishöjningen är mer än två procent. I villkoren anges också att bilhandlaren inte får lov att höja priset under de första fyra månaderna efter ordertecknande.

Bråttom i fabrikerna. Annars blir bilköparna utan delar av bonusen.Bråttom i fabrikerna. Annars blir bilköparna utan delar av bonusen.Bråttom i fabrikerna. Annars blir bilköparna utan delar av bonusen.
Bråttom i fabrikerna. Annars blir bilköparna utan delar av bonusen. Foto: Volkswagen AG

Värdet på inbytesbilen påverkas också av leveransförseningar. Bilen blir äldre och har gått fler mil än som har avtalats från början. Har bilen gått mer än 200 mil än det som har avtalats har bilhandlaren rätt att göra ett avdrag på 10 kronor per övermil enligt branschens nya standardavtal. Enligt det gamla avtalet var avdraget 5 kronor per övermil. Kontrollera vad som står i ditt originalavtal, chansen är stor att det är det gamla avdraget som står i avtalet.

Så säger konsumentköplagen

Påföljder vid dröjsmål

2 § Om näringsidkaren är i dröjsmål får konsumenten hålla inne betalningen enligt 3 §. Konsumenten får välja mellan att kräva att köpet fullgörs enligt 4 § och att häva köpet enligt 5 §. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt 6 kap.

 

Rätt till skadestånd

1 § Konsumenten har rätt till ersättning för den skada han eller hon lider genom att näringsidkaren är i dröjsmål eller varan är felaktig, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet eller felet beror på ett hinder utanför näringsidkarens kontroll

1 som näringsidkaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet, och

2 vars följder näringsidkaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

• Om dröjsmålet eller felet beror på någon som näringsidkaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra köpet, är näringsidkaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som näringsidkaren har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet eller felet beror på en leverantör som näringsidkaren har anlitat eller någon annan i ett tidigare säljled.

 

Det här står i bilhandlarnas standardavtal

4B Vid leveransförsening ska säljföretaget snarast underrätta köparen. Om förseningen är av väsentlig betydelse för en konsument – vid denna bedömning ska såväl tidsaspekten som det egna behovet beaktas – får han häva köpet om han inom skälig tid efter underrättelsen meddelar säljföretaget om detta.

4C Konsumenten kan i stället ge säljföretaget en bestämd tilläggstid för leveransen, minst fyra veckor. Konsumenten får häva köpet om bilen inte avlämnas inom tilläggstiden. Har konsumenten uppmanat säljföretaget att leverera får konsumenten alltid häva köpet om bilen inte avlämnats inom skälig tid därefter, normalt ca 4 veckor.”

 

Ovanstående är endast utdrag ur Konsumentköplagen som du kan läsa i sin helhet här.