Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator
Sara Juhléns privatleasade Maxus-elbil kan inte snabbladdas, finansbolaget har gett henne en gammal dieselbil som ersättningsbil.
Sara Juhléns privatleasade Maxus-elbil kan inte snabbladdas, finansbolaget har gett henne en gammal dieselbil som ersättningsbil.
Sara Juhléns privatleasade Maxus-elbil kan inte snabbladdas, finansbolaget har gett henne en gammal dieselbil som ersättningsbil.
1 AV 2
En kort sammanfattning av nyheten minibussen Maxus Mifa 9.
2 AV 2
Sara Juhléns privatleasade Maxus-elbil kan inte snabbladdas, finansbolaget har gett henne en gammal dieselbil som ersättningsbil.
Foto: Privat

Elbilen kan inte laddas – leasingbolag ersätter med gammal dieselbil

Den nya eldrivna Maxus-suven tar inte laddning och står på verkstad sedan två månader. Men DNB Finans vägrar gå med på hävning och fortsätter skicka fakturor. Vågar man leasa från DNB Finans?

Sara Juhlén föll för den välutrustade, eldrivna Maxus-suven förra sommaren och skrev på ett privatleasingavtal på två år.
– Det som avgjorde saken var att de kunde leverera bilen direkt. De andra elbilarna fick man vänta på, förklarar Sara Juhlén.

En Maxus Euniq 6 Exclusive levererades hemma i Ljusdal i mitten av juli och till en början var Sara Juhlén nöjd med bilen.
– Jag märkte problemen först efter sommaren när jag började köra längre sträckor och behövde ladda på snabbladdare. Ibland fungerade det, men ibland fick inte bilen kontakt med laddstolpen, berättar Sara Juhlén. 

Bilen lämnades in på verkstad.
– Man gjorde en uppdatering av mjukvaran, men det hjälpte inte. Bilen gick fortfarande ibland inte att laddas på laddstolpar. Sedan dess har jag lämnat in den många gånger, och den har varit länge på verkstaden varje gång. Senast jag lämnade den på verkstaden behöll de bilen över två månader. Felet är fortfarande inte åtgärdat, de väntar på delar, säger Sara Juhlén. 

Likströmsladdning fungerar inte. Foto: Privat

Problemet med laddningen ­gäller bara laddning på publika laddare. Växelströms­laddning som görs i hemmet med ”vanlig” laddkabel går bra. Men laddproblemet har ställt till det ordentligt.
– Man kan aldrig vara säker på att man kommer fram som planerat. En gång fastnade vi i Järvsö, jag fick lämna kvar bilen på laddning hemma hos en bekant och lånade en annan bil som vi körde hem med. En annan gång fastnade vi i Funäsdalen med tomt batteri. Min lilla dotter på åtta år har till och med haft mardrömmar om bilen. En gång på natten hörde jag henne säga ”nej, inte Maxus” under sömnen. Det kan låta komiskt, men problemen har lett till att jag inte vågar använda bilen. Det går inte att planera längre körningar, berättar Sara Juhlén.

Verkstaden och generalagenten verkar inte veta vad de ska göra åt problemet. Under tiden har Sara Juhlén fått låna olika bilar. De senaste tio veckorna kör hon en Mercedes C-klass dieselkombi från 2015 med 15 000 mil på mätaren.
– Bilen fungerar bra, men det är ju inte för en sådan bil jag betalar över 7 000 kronor i månaden i leasinghyra, säger Sara Juhlén.

Gustav Danielsson är jurist på Konsumentverket. Foto: Konsumentverket

Tre frågor till Konsumentverket

Är det rimligt att man som leasingkund måste acceptera vilken ersättningsbil som helst? Ska en kund som leasar en elbil vara tvungen att acceptera en dieselbil som lånebil under längre tid?

– Det är en mycket bra fråga och svaret skulle kunna bli väldigt långt med olika resonemang. Eftersom varken konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen är direkt tillämplig så är det avtalet som ligger till grund för de rättigheter man har. Med det sagt kan man inte skriva vad som helst gentemot konsument. Din fråga ”är det rimligt?” går att översätta till ”juridiska” och då ställs frågan om avtalsvillkoret är skäligt. Vad gäller din fråga om lånebil så kan man läsa vad Finansbolagens förening skriver i sammanställningen för ”God sed i finansbolag”, där man skriver att ersättningsobjektet ska vara ”likvärdigt”.

 

Kan man som leasingtagare ställa krav på likvärdig ersättningsbil direkt till leasinggivaren, när billeverantören inte har ställt upp?

– Konsumentens avtalspart i leasingavtalet är leasinggivaren, varför konsumenten kan ställa krav till just leasinggivaren. Visst kan återförsäljaren sedan genom fullmakt vara den som hanterar reklamationen men gentemot konsumenten är leasinggivaren ytterst ansvarig eftersom det är konsumentens avtalspart i leasingavtalet.

 

I avtalsvillkoren skriver DNB Bank ”Leasetagaren är inte berättigad att innehålla eller göra avdrag på leasingavgiften på grund av fel eller brist i fordonet”. Är det ett skäligt villkor? 

– Gällande att begränsa en konsuments rätt till skadestånd kan man göra en jämförelse till konsumentköp- och konsumenttjänstlagen. Dessa lagar ger konsumenten rätt till skadestånd för den skada som konsumenten lidit på grund av det fel som funnits på den vara som konsumenten har köpt. Att generellt begränsa konsumentens rätt till skadestånd har tidigare ansetts oskäligt av Patent- och marknadsdomstolen (tidigare marknadsdomstolen).

Hon har därför vänt sig till leasingbolaget och skriftligt begärt att leasingavtalet upphör. Hon betonar att leasingbilen sedan länge står på verkstad och att lånebilen inte motsvarar den bil hon betalar för. Kravet var tydligt:
”Jag har fått en lånebil av verkstaden/återförsäljaren som inte på något sätt motsvarar den bil jag faktiskt betalar för, varken vad gäller årsmodell/utrustning, drivmedel eller storlek. Jag har således, utöver att jag betalat för en bil jag inte kunnat använda, haft merkostnader genom att jag behövt tanka diesel istället för att ladda den elbil jag köpte.”

DNB Finans vill dock inte gå med på någon hävning. DNB Finans svarar att ”den kompensation som vi kan erbjuda om bilen står stilla är en lånebil. Man får som kund endast häva avtalet om man inte blivit erbjuden lånebil.”

Som ersättningsbil har Sara Juhlén fått en åtta år och 15 000 mil gammal dieseldriven Mercedes, av samma typ som på bilden, trots att hon betalar 7 000 kronor i månaden för en ny elbil. Foto: Daimler AG

Men finansbolaget glömmer då de regler de själva varit med om att sätta upp för privatleasing. Finansbolagens Förening har kommit överens vad som gäller för ”god sed” i privatleasingavtal. I punkt 5 i sammanställningen för ”God sed” står följande:
”Har leasingobjektet blivit ­stillastående under längre tid än trettio (30) dagar i följd på grund av fel för vilket ­leverantören ska ansvara (inklusive garantifel) utan att leasetagaren erbjudits likvärdigt ersättningsobjekt från leverantörens sida, ska leasetagaren ha rätt att häva leasingavtalet utan ytterligare kostnad.”

Kunden har alltså rätt till ett likvärdigt ersättningsobjekt, annars kan leasingavtalet hävas utan ytterligare kostnad. DNB Finans är medlem i Finansbolagens Förening och har varit delaktigt i framtagandet av ”god sed” i villkor och avtal.

Ersättningsobjektet ska vara likvärdigt

Lånebilen ifråga är de senaste månaderna en Mercedes C 220 d Kombi från 2015, körsträcka 15 000 mil. En marknadsvärdering av den åtta år gamla dieselkombin indikerar ett värde på omkring 180 000 kronor.
Det är alltså den bilen som DNB Finans anser vara likvärdig med en ny Maxus Euniq 6 Exclusive, eldriven och med ett pris på 589 900 kronor. 

Sara Juhlén är allt annat än nöjd med DNB Finans handläggning.
– Att leasa den här bilen har varit mitt livs sämsta beslut. Dels för att bilen inte fungerar, men också för att det är så svårt att hantera problemen när man har två parter, leasingbolaget och billeverantören. Det är svårt att veta vem man ska vända sig till när de skyller på varandra, säger Sara Juhlén.

Reporter Mikael Stjerna kommenterar DNB Finans agerande.

Kommentar

Varning för DNB Finans!
I våra två senaste nummer har DNB Finans-kunder berättat om problem med sina leasingbilar. Att det är svårt att reparera nästan nya bilar är ett problem i sig. Men det är DNB Finans nonchalans mot leasingkunderna som slår in spiken i kistan.
Hade det handlat om ett köp hade kunderna kunnat häva avtalen. Konsumentköplagen ger kunderna tydliga rättigheter.
Men är man leasingkund hos DNB Finans och bilen står månad efter månad på verkstad får man ibland nöja sig med ingen bil alls, och ibland en helt annan bil än den man har avtalat. 

DNB Finans menar att kunden ska acceptera ”den ersättningsbil som är i lager” samtidigt som finansbolaget tar betalt för en dyr elbil.
Det är som om du på torgmarknaden köper ett kilo avokado men får ett kilo potatis för att ”det var vad som fanns i lager”. Jag tror inte att DNB Finans skulle bli långlivade på ett grönsakstorg.
Det låter bra när DNB Finans säger att kunden kan kontakta dem när man är missnöjd. Det gjorde Sara, och svaret från DNB Finans var att hon ska vara nöjd med en gammal dieselkombi. 

Teknikens Värld rekommenderar Sara Juhlén att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att tvinga fram en nedsättning av leasinghyrorna eller hävning av avtalet. Det är inte rimligt att betala 7 000 kronor i månaden för att leasa en elbil och sedan få en åtta år gammal dieselbil som har gått 15 000 mil.

DNB Finans försvarar sig

Bertil Johansson, chef bilfinansiering på DNB Finans, svarar på våra frågor.

 

Kunden vill häva avtalet men DNB Finans svarar att hon inte kan detta eftersom hon har en lånebil. Definierar DNB Finans en åtta år gammal dieselbil med 15 000 mil körsträcka som likvärdigt en ny elbil?

– Vi kan inte uttala oss om specifika kundärenden. Det är generellt så att vid fel på bilen, som leverantören är ansvarig för, kan leverantören komma att tillhandahålla en lämplig ersättningsbil under reparationstiden. Vilken bil som sedan faktiskt tillhandahålls beror på vilka bilar leverantören har i lager för tillfället. Med det sagt är det olyckligt och vi beklagar naturligtvis om kunder inte får den upplevelse de förväntar sig. Vid de fallen ser vi gärna att de kontaktar oss direkt när de har frågor för att vi ska kunna hjälpa dem på bästa sätt.*

 

Det låter på dig som att bara leverantören är ansvarig för att tillhandahålla en ersättningsbil. Konsumenten kan, enligt svensk lag, alltid ställa krav till avtalsparten som är DNB Finans. Kommentar?

– Vid de fall kunder inte är nöjda med hanteringen av ersättningsbil, kan de kontakta oss direkt med sina krav så vi kan hjälpa till och vid behov utreda ärendet.* 

 

Enligt reglerna för ”God sed” som har tagits fram av Finansbolagens förening, kan konsumenten häva avtalet om inte en likvärdig ersättningsbil har tillhandahållits. Är en äldre dieselbil likvärdig en elbil?

– Ersättningsbil bör inte tolkas som exakt samma bil, då det beror på vilka modeller leverantören har i lager vid aktuell tidpunkt. Vid de fall kunder inte är nöjda med hanteringen av ersättningsbil, vill vi gärna att de kontaktar oss direkt så vi kan hjälpa till och vid behov utreda ärendet.*

 

Ska ditt svar tolkas som att ”God sed”-regelverket inte gäller för DNB Finans? 

– Som tidigare nämnts, så avser även ”likvärdig ersättningsbil” i den Goda seden inte en exakt likadan bil. Det är generellt så att vid fel på bilen, så är det leverantören som ansvarar för att tillhandahålla en lämplig ersättningsbil under reparationstiden. Vi utgår ifrån att leverantören så långt det är möjligt tar hänsyn till den bil kunden har, men vilken ersättningsbil det i slutändan blir beror på vilka bilar som är i lager vid aktuell tidpunkt.

 

* Kunden har redan kontaktat DNB Finans, men nekats hjälp.