Ser sidan konstig ut?

Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa teknikensvarld i ett bättre anpassat format?

MobilTabletDator

Elbilsexporten högsta någonsin

Coronapandemin bet inte på exporten av begagnade bilar. Förra året exporterades 106 000 bilar, så många att antalet bensindrivna bilar minskade i Sverige. Exporten av elbilar och laddhybrider är den högsta någonsin.

Utvecklingen har varit tydlig sedan ett halvt decennium. Det exporteras allt fler begagnade bilar ut från Sverige. 2015 ­exporterades 31 000 bilar, en export som stadigt ökade och nådde en exportvolym på 119 000 bilar 2019. Förra året planade ökningen ut, men volymen var fortsatt hög och i relation till nybilsförsäljningen den högsta någonsin. Exporten av begagnade laddbara bilar fortsatte att öka. Elbilar ökade ­marginellt, medan laddhybrider ökade kraftigt, hela 32 procent. 7 627 laddhybrider och 1 813 elbilar exporterades under 2020.
Men de stora exportvolymerna handlar om bensin- och dieselbilar. 45 procent av exporten är bensindriven, trots att antalet exporterade bensinbilar minskade med tio procent från 2019 till 2020. Dieselbilar står för 38 procent av antalet exporterade bilar. Även dieselbilar har minskade antal.

Den stora exporten av begagnade bilar påverkar vagnparken. Antalet bensinbilar minskar i trafik i Sverige sedan många år. Nytillskottet förmår inte uppväga utskrotning och export. För det andra har antalet dieselbilar planat ut. Eftersom dieseltillväxten i Sverige startade 2006 är utskrotningen inte påtaglig, men exporten är mycket hög i relation till den tynande nyförsäljningen av dieselbilar. Förra året nyregistrerades 68 073 dieselbilar, medan hela 40 722 begagnade dieselbilar exporterades. Mellanskillnaden skrotades. 

För det tredje minskar ­antalet gasbilar i Sverige. Det såldes 3 525 nya gasbilar i Sverige under 2020, men utskrotning och export är större.
Den vanliga bilägaren måste ta ett djupt andetag om han ska märka att luften är lättare att andas sedan begagnatexporten av bensinbilar tog fart. Däremot märker han tydligt att begagnatpriserna har skjutit i höjden de senaste åren. Den galopperande prisökningen i Sverige på äldre begagnade bilar kan i hög grad förklaras av att utbudet dräneras redan efter 1-3 år.

Men vad betyder exporten för elektrifieringen? Inte så mycket som man kan tro. Myndigheten Trafikanalys har ­detaljstuderat begagnatexporten och menar att elbilar snarare är i nivå med andra motortyper i relation till försäljningsandelen.
– Vi har räknat på ­exporten i relation till nyförsäljningen under åren 2017-2020. I genomsnitt exporteras omkring 3,4 procent av dessa bilar, men bland elbilar är exportandelen 3,2 procent. Däremot ligger laddhybrider över snittet, 5,8 procent av laddhybriderna exporteras, säger Mikael Levin, utredare på Trafikanalys.
Det hindrar inte att det finns statsfinansiella orsaker till att stoppa utflödet av laddbara bilar.
– Det är ju bilar som staten har subventionerat så det är förstås trist att de exporteras så snabbt, säger Mikael Levin. 

De utländska uppköparna föredrar tydligt nyare elbilar. Av de elbilar som exporterades förra året var en tredjedel yngre än ett år.
Med laddhybrider är det en annan sak. Där kommer en exportpuckel när de är tre år. Elbilar har uppenbarligen en annan typ av användare, med kortare tidshorisont.
Trafikanalys gör bedömningen att exporten kommer att avta de närmaste åren.
– Vi ser att begagnatpriserna har ökat i Sverige, marknaden söker en jämvikt. Under årets första fyra månader har exporten minskat 24 procent jämfört med 2020. En orsak är säkert en starkare valuta, men hur mycket de olika faktorerna spelar in har vi inte analyserat, säger Mikael Levin. 

Eftersom export och nyförsäljning tömmer och fyller på i samma kärl – läs vagnparken – så innebär den sammantagna exporten att elektrifieringen påskyndas. Av de exporterade bilarna är nio procent laddbara. Samtidigt fylls bilståndet på med en nyförsäljning som till 40 procent är laddbar. Men hade exporten enbart varit fossilbränsledriven hade elektrifieringen av svenska vagnparken gått ännu snabbare.

https://datawrapper.dwcdn.net/kc2SO/1/

”Exporten avgörs inte av priset”

BCA är en Europas största auktionsföretag som är specialiserade på fordon. Bland allmänheten är man mindre kända eftersom man nästan enbart säljer till professionella bilhandlare. Som en av Sveriges största bilexportörer skickade BCA i väg över 4 000 bilar över gränsen 2020. Totalt sålde BCA 1,4 miljoner bilar i Europa under 2020. 

Johan Browaldh, försäljningschef BCA Sverige.Johan Browaldh, försäljningschef BCA Sverige.Johan Browaldh, försäljningschef BCA Sverige.
Johan Browaldh, försäljningschef BCA Sverige. Foto: Privat

Varför har exporten av begagnade bilar vuxit just de senaste åren? Den europeiska marknaden har ju varit öppen sedan 1990-talet.
– Vi har själva ställt oss frågan. BCA har haft en stark köpkraft i Europa under många år. Men för fyra år sedan var exportandelen 16-17 procent. Nu är exportandelen 30-35 procent, på vissa auktioner upp till 55 procent. Valutaförändringar spelar in, men det är inte en avgörande faktor. Snarare beror exportökningen på en ökad digitalisering, hög transparens och bättre logistiklösningar. I dag tar det sju dagar från det att en kund någonstans i Europa köper en bil på vår auktion tills dess att den står hemma hos kunden. Det spelar inte längre någon roll var bilen finns. Kunden kan sitta i Paris och köpa en bil i Ludvika. En vecka senare står bilen på firman i Paris. Men beskrivningarna av objekten måste stämma, det måste finnas en hög grad av transparens. På det viset fungerar Sverige bra, våra system är öppna, kunderna kan lita på ägarhistoriken och beskrivningarna.

Är priserna på begagnade bilar lägre i Sverige?
– Prisskillnaden är inte stor. Tyska priser ligger på samma nivå. Det är efterfrågan som styr. Men svenska bilar är attraktiva för att de är välutrustade, för att det finns många olika märken i utbudet och för att de inte har gått så många mil. Vi har ett relativt stort utbud av yngre bilar, bilar som är 3-5 år är attraktiva.

Varför finns det så stort utbud av nyare bilar i Sverige?
– Den stora tjänstebilsmarknaden är en orsak. Vi ser också att privatleasingmarknaden har vuxit sig stor i Sverige och ger ett stort tillskott av nyare bilar på begagnatmarknaden. 

Vilka länder går bilarna till?
– De stora exportländerna är Tyskland, Holland, Frankrike och Finland. Men vi ser inte alltid var slutkunden finns. Tyskland, Danmark och Polen fungerar som mellanstationer, många handlare där har i sin tur kontakter i andra länder dit bilarna skickas.

Vad tror du om framtiden, kommer exporten att hålla i sig?
– Jag tror att svenska bilar kommer att fortsätta vara intressanta i utlandet. Om tjänstebilsmarknaden minskar framöver så tror jag det leder till en ökad privatleasingmarknad. Europa är en enda bilmarknad, rörligheten kommer att bestå.

Laddhybrider blev omkring 10 000 kronor dyrare i april. Hur påverkar minskade subventioner?
– Jag tror inte det inverkar mer än marginellt, 10 000 kronor är för lite för att göra skillnad på begagnatmarknaden. Dessutom är liknande förändringar på gång i många länder.